D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 

Harta site


   Pagina principala
           I----------Soyez les bienvenus au Département pour la Formation du Personnel Enseignant de l’Université de Craiova !
           I----------Welcome to the Department of Teacher Training,University of Craiova !
    Admitere
           I----------Regulament
           I----------Admitere Nivelul I , învățământ cu frecvență
           I----------Admitere Nivelul I , postuniversitar
           I----------Admitere Nivelul II , învățământ cu frecvență
           I----------Admitere Nivelul II , postuniversitar
           I----------Intrebări
    Acasa
           I----------Bun venit
           I----------Contact
           I----------Legislație
           I----------Istoric
           I----------Harta site
           I----------Link
   Curriculum
           I----------Proceduri, regulamente, ghiduri
                               I----------Procedura privind alegerea opționalelor
                               I----------Regulament de organizare a practicii pedagogice
                               I----------Ghidul de elaborare a portofoliului
                               I----------Regulament de evaluare a studenților
            I----------Formarea initiala (licență)
           I----------Program de studii, Nivelul I
                               I----------Învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă, la distanță
                                                   I----------Admitere
                                                   I----------Plan invatamant
                                                   I----------Fișele disciplinelor/programe analitice pentru cursuri, seminarii
                                                  Distribuirea studenților pe grupe, tutori, scoli de practică
                                                   I----------Orar
                                                   I----------Ore consultatii
                                                   I----------Programare examene
                                                   I----------Finalizare studii
                               I----------Invatamant postuniversitar
                                                   I----------Inmatriculare
                                                   I----------Plan invatamant
                                                   I----------Programe cursuri, seminarii
                                                   I----------Orar
                                                   I----------Programarea examenelor
                                                   I----------Finalizarea modulului
            I----------Aprofundare (master)
           I----------Program de studii, Nivelul II
                               I----------Învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă, la distanță
                                                   I----------Inmatricularea
                                                   I----------Plan invatamant
                                                   I----------Programe cursuri, seminarii
                                                   I----------Programarea examenelor
                                                   I----------Finalizarea modulului
                               I----------Invatamant postuniversitar
                                                   I----------Inmatriculare
                                                   I----------Plan invatamant
                                                   I----------Programe cursuri, seminarii
                                                   I----------Orar
                                                   I----------Programarea examenelor
                                                   I----------Finalizarea modulului
            I----------Formare profesionala continua
                                I----------Gradul didactic II
                                                   I----------2013
                                                   I----------2014
                                                   I----------Cursuri de pregătire pentru Gradul didactic II
                               I----------CESFORM
                               I----------PROCONSTRUCT
                               I----------Management educational "3D-Descentralizare, Democratizare, Diferentiere"
                                                   I----------Cadrul juridic
                                                   I----------Inmatricularea
                                                   I----------Plan invatamant
                                                   I----------Orar
                                                   I----------Finalizarea cursului
   Organizare
           I----------Acreditare ARACIS
           I----------Regulamente
                               I----------Regulamentul DPPD
                               I----------Metodologie de organizare a programului de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică
                               I----------Regulament tutoriat
                               I----------Tutorii numiți pe nivel de studii psihopedagogice și facultăți
                               I----------Regulament de promovare a cadrelor didactice
           I----------Membri titulari
                               I----------Viorel Ionel
                               I----------Irina Maciuc
                               I----------Vali Ilie
                               I----------Corneliu Novac
                               I----------Ecaterina Sarah Frasineanu
                               I----------Remus Florentin Mogonea
                               I----------Mihaela Aurelia Stefan
                               I----------Florentina Mogonea
                               I----------Alexandrina Mihaela Popescu
                               I----------Răzvan Alexandru Călin
           I----------Secretariat
           I----------Posturi didactice vacante
           I----------Profesori asociati
           I----------Baza materiala
           I----------Relatia cu facultatile din Universitate
   Cercetare
          I--------  Centrul de cercetări psihopedagogice
          I----------Manifestări știintifice, publicații
         I----------Analele Universitatii din Craiova, Seria Psihologie-Pedagogie, revista a DPPD
                              I----------Tematica revistei
                              I----------In atentia colaboratorilor
          I----------Cărți de psihopedagogie ale specialiștilor departamentului
         I----------Proiect Grant CNCSIS
                               I----------Anul I de cercetare, 2005
                                                   I----------Strategii_coperta2.pdf
                                                   I----------Strategii_cuprins.pdf
                                                   I----------Secvente din volum
                                                                       I----------Dimensiunea europeană a formării inițiale a profesorului
                                                                       I----------Valori europene în formarea profesorului constructivist
                                                                       I----------Constructivismul psihic – ca reconstructie creativa a ...
                                                                       I----------Un profil de competenta – profesorul constructivist
                                                                       I----------Obiective ale formarii cognitiv-constr
                                                                       I----------Cunoasterea dificultatilor in predarea-invatarea ...
                                                                       I----------Valentele formative ale instruirii de tip constructivist ...
                                                                       I----------Eficienta respectarii unor principii specifice instruirii ...
                                                                       I----------Reflectia-obiectiv si cale de formare a profesorului ...
                                                                       I----------Dimensiuni ale contextului care faciliteaza invaţarea ...
                                                                       I----------Eseul- instrument în instruirea ...
                                                                       I----------Invatarea constructivista asistata de ...
                                                                       I----------Harta conceptuala-instrument construc...
                                                                       I----------Valorificarea, în practica educationala, a hartii ...
                                                                       I----------Activitate independenta sau bazata pe cooperare/...
                                                                       I----------Aspecte practice ale conflictului socio-cognitiv ...
                                                                       I----------Constructivism si constructionism în proiectarea ...
                                                                       I----------Un model de proiectare constructivista a activitatii ...
                                                                       I----------Proiectarea unei activităţi de învăţare centrate pe ...
                                                                       I----------Sinteza aprecierilor critice ale asistenţelor la curs. Perioa...
                               I----------Anul II de cercetare, 2006
                               I----------Anul III de cercetare, 2007
          I----------Raport 2008-2012
          I----------Proiect inițiat de Universitatea de Vest din Timișoara:   "Investește în oameni!"FONDUL SOCIAL EUROPEAN,Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2. Domeniul major de intervenție 2.1., Titlul proiectului:  Practica ta pentru educația viitorului, Numărul de identificare al contractului: POSDRU 60/2.1/S/33675, Universitatea din Craiova este instituție parteneră în cadrul acestui proiect.
   Pagina studentului
           I----------Resurse educaționale
           I----------Regulamente
           I----------Evidența studenților
           I----------Cuantum taxe UCV/DPPD
           I----------Intrebari
   Noutati
 
 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]


 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric