D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site
Programul de studii privind certificarea competențelor pentru profesia didactică

Cine poate să se înmatriculeze la DPPD?

  La DPPD se pot înmatricula:
    -studenții de la toate facultățile Universității din Craiova care nu sunt în anul final la studiile de specialitate
    -absolvenți de licență sau de master.

Care este forma de școlarizare la aceste cursuri?

  Studenții facultăților înscriși la învățământ cu frecvență urmează cursurile DPPD în paralel cu cele de specialitate.
   Absolvenții de licență sau master urmează cursurile DPPD de Nivel I și/sau Nivel II psihopedagogic în regim postuniversitar.

Care sunt actele pentru înscriere?

  Pentru Nivelul I, licență, cursuri cu frecvență:
 1. Copie a BI sau a CI;
 2. Chitanța de achitare a taxei de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD);
 3. Contractul cadru de studii, care se completează și se semnează personal (se ridică 2 formulare de la sala 323; după completare și înregistrare, un formular se depune la secretariat și al doilea se păstrează la student).
  Pentru Nivelul II, master, cursuri cu frecvență:
Masteranzi care au obținut licența la Universitatea din Craiova
 1. Copie a BI sau a CI;
 2. Adeverința care să ateste calitatea de masterand;
 3. Chitanța de achitare a taxei de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD);
 4. Contractul cadru de studii, care se completează și se semnează personal (se ridică 2 formulare de la sala 323; după completare și înregistrare, un formular se depune la secretariat și al doilea se păstrează la student).
   Masteranzi care au obținut licența la altă universitate decât Universitatea din Craiova
 1. Copie a BI sau a CI;
 2. Adeverința care să ateste calitatea de masterand;
 3. Copie legalizată a diplomei de licență sau a adeverinței care atestă obținerea licenței;
 4. Adeverință de absolvire a nivelului I psihopedagogic;
 5. Chitanța de achitare a taxei de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD);
 6. Contractul cadru de studii, care se completează și se semnează personal (se ridică 2 formulare de la sala 323; după completare și înregistrare, un formular se depune la secretariat și al doilea se păstrează la student).
  Pentru Nivelul I, cursuri în regim postuniversitar(absolvenți cu diplomă de licență):
 1. Copie a BI sau a CI;
 2. Copie legalizată a diplomei de licență;
 3. Copie foaia matricola licență;
 4. Copie legalizată a certificatului de naștere;
 5. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Copie a chitanței prin care s-a achitat a taxa de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD);
 7. Contractul cadru de studii, care se completează și se semnează personal (se ridică 2 formulare de la sala 323; după completare și înregistrare, un formular se depune la secretariat și al doilea se păstrează la student).
  NOTĂ:   În ordinea de mai sus actele se vor depune într-un dosar cu șină.
  Vor fi admise dosarele celor care au absolvit studiile de licență la facultăți acreditate.

  Pentru Nivelul II, cursuri în regim postuniversitar (absolvenți cu diplomă de licență și diplomă de master):
 1. Copie a BI sau a CI;
 2. Copie legalizată a diplomei de licență;
 3. Copie foaia matricola licență;
 4. Copie legalizată a diplomei de master;
 5. Copie foaia matricola master;
 6. Copie legalizată a Certificatului de absolvire a Nivelului I;
 7. Copie a foii matricole a Nivelului I;
 8. Copie legalizată a certificatului de naștere;
 9. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 10. Copie a chitanței prin care s-a achitat a taxa de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD);
 11. Contractul cadru de studii, care se completează și se semnează personal (se ridică 2 formulare de la sala 323; după completare și înregistrare, un formular se depune la secretariat și al doilea se păstrează la student).
  NOTĂ:   În ordinea de mai sus actele se vor depune într-un dosar cu șină.
  Vor fi admise dosarele celor care au absolvit studiile de licență și master la facultăți acreditate.
  Se pot înscrie numai absolvenți de master în domeniul de licență.

Ce discipline se studiază ?

  Disciplinele studiate sunt precizate în Planul de învățământ la Nivelul I sau Nivelul II.

Ce documente se eliberează la absolvirea studiilor?

  După absolvirea studiilor, se eliberează adeverință de absolvire. După aproximativ opt luni de la absolvire, se eliberează certificat de absolvire și foaie matricolă.

Este recunoscut certificatul DPPD în afara țării?

  Certificatul DPPD este recunoscut în afara țării așa cum precizează Declarația de la Bologna.
 

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link

sus
 

Contact   Legislatie   Istoric