D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 

Proiect Grant C.N.C.S.I.S.
  Titlul proiectului  
 

COGNITIVISMUL SI CONSTRUCTIVISMUL - NOI PARADIGME IN EDUCATIE. CONSECINTE ASUPRA FORMARII INITIALE A PROFESORILOR, CA VIITORI ACTORI IN SPATIUL EDUCATIONAL EUROPEAN

  Directorul de proiect  
  

Profesor universitar doctor Elena Joita

  Membri  
 

ILIE VALI, POPESCU MIHAELA, FRASINEANU ECATERINA SARAH, MOGONEA FLORENTIN REMUS, STEFAN MIHAELA, STATE FLORENTINA, NOVAC CORNELIU IOAN, BOBOILA CRISTEA, BOBOILA CORNELIA.

  Scurta descriere  
 

Proiectul propus cauta sa dea raspuns la trei probleme actuale, in cresterea calitatii pregatirii profesorilor:adaptarea metodologiei formarii lor initiale la noile paradigme ale educatiei, intre care cognitivismul si constructivismul, utilizarea acestora in conturarea competentelor, pe care sa le manifeste in viitoarea practica scolara, depasind-o pe cea clasica. De aici, in al treilea rand, si facilitarea posibilitatii ulterioare, ca acestia sa beneficieze de libera circulatie a persoanelor si serviciilor educationale, ce le pot oferi in spatiul european, nu numai in Romania.In acest context,proiectul cauta sa verifice, sa argumenteze, printr-o cercetare-actiune, aplicativa si ameliorativa, la nivelul studentilor care au optat pentru cariera didactica, de la unele facultati, ca este si posibila aceasta formare. Acumularile noastre teoretice, constatative si aplicative in tematica, ne sustin in continuarea si aprofundarea, acum dominant ameliorativa si de dezvoltare a urmatoarelor aspecte:1.sintetizarea actualizata a bazelor, dimensiunilor abordarii cognitiviste si constructiviste, in stiinta si practica educatiei, romanesti si occidentale;2.deducerea si verificarea efectelor lor asupra conceperii si realizarii unor elemente ale curriculumului formarii initiale a profesorilor: obiective, strategii didactice (modele, metode, mijloace), evaluare, proiectare, autoformare, management; 3.prezentarea argumentelor experimentale pentru utilizarea de modele, adaptate si nou concepute, generate de teoriile si practicile celor doua orientari, mult diversificate in occident, dar nu inca suficient si in invatamantul superior romanesc; 4.eficientizarea conturarii profilului de competenta didactica si manageriala a profesorului, astfel format, pentru a putea realiza calitativ noua abordare a procesului educational, in clasa, in Romania sau in Europa.

  Perioada de desfasurare:     2005-2007  
  Anul I de cercetare : 2005  
  Anul II de cercetare : 2006  
  Anul III de cercetare : 2007   Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Programul de
studii
postuniversitare
[...] Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric