D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 

Activitatea științifică

  Centrul de cercetări psihopedagogice  
  Manifestări știintifice, publicații  
  Analele Universității din Craiova, Seria Psihologie-Pedagogie  
  Cărți de psihopedagogie ale specialiștilor departamentului  
  Proiect Grant CNCSIS, 2005-2007  
  Raport 2008-2012  
  Proiect inițiat de Universitatea de Vest din Timișoara:  
  "Investește în oameni!"
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2. Domeniul major de intervenție 2.1.
Titlul proiectului:  Practica ta pentru educația viitorului
Numărul de identificare al contractului: POSDRU 60/2.1/S/33675
Universitatea din Craiova este instituție parteneră în cadrul acestui proiect.
 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]


 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric