D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate stiintifica


Pagina studentului


Harta site
Relația cu facultățile din Universitate   În realizarea activităților sale, DPPD este sprijinit de către facultăți și de către celelalte direcții sau servicii ale Universității.
   Relația facultate - Program de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru cariera didactica, se concretizează în: consultarea datelor de identificare a situației unor studenți, informarea asupra unor modificări în statutul acestora, utilizarea în comun a spațiilor si a dotărilor pentru cursuri și seminarii, includerea activităților în orare comune, programarea sesiunilor în aceeași etapă, utilizarea aceluiași carnet și a aceleiași legitimații de student, eliberarea unor adeverințe la cerere, transmiterea de liste cu înmatriculați și absolvenți ai acestui program, respectarea normelor generale ale Universității privind condițiile desfășurării procesului didactic, antrenarea unor cadre didactice ca metodiști sau pentru unele cursuri opționale, echilibrarea taxelor prevăzute, participarea prin veniturile proprii încasate prin Universitate la păstrarea bazei didactico - materiale oferite de către facultăți ș.a.

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]


 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric

 
Programa