D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site
Programul de studii privind certificarea competențelor pentru profesia didactică,
Nivelul I
forma de învățământ: învățământ cu frecvență
Admiterea în anul universitar 2014-2015

Admiterea

  Admiterea se face conform Metodologiei susținerii examenului de admitere, la secretariatul DPPD(sala 323), personal, prin depunerea actelor mai jos enumerate. După înmatriculare, studentul dobandește calitatea de "student al DPPD" și respectă prevederile din Contractul cadru de studii și din Regulamentul DPPD.

Actele necesare

  1. Copie a BI sau a CI;
  2. Chitanța de achitare a taxei de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD);
  3. Contractul cadru de studii, care se completează și se semnează personal (se ridică 2 formulare de la sala 323; după completare și înregistrare, un formular se depune la secretariat și al doilea se păstrează la student).


Cine se poate înmatricula


    In anul universitar 2014 - 2015, se pot inmatricula studentii Universitatii din Craiova, dupa cum urmeaza :
  
Facultati An inmatriculare la facultate An inmatriculare la DPPD Perioada de inmatriculare la DPPD
Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică și Științe ale Naturii, Facultatea de Teologie Ortodoxă(specializarea Artă sacră), Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Facultatea de Drept si Stiinte Sociale I, II I, II 22septembrie 2014 - 17 octombrie 2014
Facultatea de Agricultura și Horticultură, Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica, Facultatea de Inginerie electrică, Facultatea de Mecanica, Facultatea de Drept si Stiinte Sociale (domeniul de licenta Drept), Facultatea de Teologie Ortodoxă(specializarea Teologie ortodoxa pastorala) II, III I, II 22septembrie 2014 - 17 octombrie 2014
  


Modul de desfasurare a cursului

  Deschiderea cursurilor are loc in octombrie 2013. Cursurile se desfasoara saptamanal, conform cu orarul cursului. Participarea este obligatorie la toate disciplinele din planul de invatamant.

Oportunitati

  O formare initiala in domeniul psihopedagogiei ca viitor profesor, realizarea practicii pedagogice conform cu principiile reformei invatamantului, sali de curs moderne, biblioteca, accesul la o baza materiala moderna pentru laboratoarele disciplinei de "Instruire asistata de calculator ", etc. Initierea in domeniul cercetarii stiintifice psihopedagogice sub coordonarea unor cadre didactice de prestigiu. Oportunitati pentru absolventi: cercetari in domeniul psihopedagogiei sub indrumarea membrilor catedrei, participarea la programele de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar pentru sustinerea gradului didactic II, gradului didactic I.
 

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link

inapoi sus
 

Contact   Legislatie   Istoric