D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site

Curriculum

Programul de studii privind certificarea competențelor pentru profesia didactică

    Proceduri, regulamente, ghiduri
 

Nivelul I - Formarea inițială la nivel licență
  Învățământ cu frecvență, cu frecvență redusă, la distanță  
  Învățământ postuniversitar  

Nivelul II - Aprofundare la nivel master
  Învățământ cu frecvență  
  Învățământ postuniversitar  

Formarea continuă


  REDIVIVUS (a functionat in anii 2007 si 2008)
 
  Management educațional 2007, 2008  
Grad didactic II  
  -program de pregătire psihopedagogică în vederea susținerii examenului pentru Gradul didactic II, iulie 2013, iulie 2014  
  Cursuri de pregatire pentru Gradul didactic II si Definitivat, aprilie 2014  
  CESFORM  
- formarea profesorilor pentru educația copiilor cu Cerințe Educative Speciale(CES)  
  PROCONSTRUCT  
- formarea profesorilor din învățământul preșcolar în mod constructivist  

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link
 

Contact   Legislatie   Istoric