D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site
Programul de studii privind certificarea competențelor pentru profesia didactică,
Nivelul II, aprofundare,
forma de învățământ: învățământ cu frecvență

  Fișele disciplinelor, programe analitice

  Psihopedagogia adolescenților, tinerilor si adulților  
  Didactica domeniului si dezvoltări în didactica specialității (învățământ liceal, postliceal, universitar)  
  Metodologia cercetării educaționale  
  Practica pedagogică,
  Distribuirea studenților pe grupe, tutori, scoli de practică
 
  Sociologia educației  
  Proiectarea și managementul programelor educaționale  

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link
inapoi
 

Contact   Legislatie   Istoric