D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site
Programul de studii privind certificarea competențelor pentru profesia didactică,
Nivelul I și Nivelul II
forma de învățământ: postuniversitar


Înmatricularea în anul universitar 2014-2015


Admiterea

  Admiterea se face conform Metodologiei susținerii examenului de admitere, la secretariatul DPPD, pe baza dosarului care conține actele enumerate mai jos.

Actele necesare pentru înmatricularea la nivelul I

 1. Copie a BI sau a CI;
 2. Copie legalizată a diplomei de licență;
 3. Copie foaia matricola licență;
 4. Copie legalizată a certificatului de naștere;
 5. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Copie a chitanței prin care s-a achitat a taxa de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD);
 7. Contractul cadru de studii, care se completează și se semnează personal (se ridică 2 formulare de la sala 323; după completare și înregistrare, un formular se depune la secretariat și al doilea se păstrează la student).
  NOTĂ:   În ordinea de mai sus actele se vor depune într-un dosar cu șină.
  Vor fi admise dosarele celor care au absolvit studiile de licență la facultăți acreditate.

  Pentru Nivelul II, cursuri în regim postuniversitar (absolvenți cu diplomă de licență și diplomă de master):

Actele necesare pentru inmatricularea la nivelul II

 1. Copie a BI sau a CI;
 2. Copie legalizată a diplomei de licență;
 3. Copie foaia matricola licență;
 4. Copie legalizată a diplomei de master;
 5. Copie foaia matricola master;
 6. Copie legalizată a Certificatului de absolvire a Nivelului I;
 7. Copie a foii matricole a Nivelului I;
 8. Copie legalizată a certificatului de naștere;
 9. Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 10. Copie a chitanței prin care s-a achitat a taxa de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD);
 11. Contractul cadru de studii, care se completează și se semnează personal (se ridică 2 formulare de la sala 323; după completare și înregistrare, un formular se depune la secretariat și al doilea se păstrează la student).
  NOTĂ:   În ordinea de mai sus actele se vor depune într-un dosar cu șină.
  Vor fi admise dosarele celor care au absolvit studiile de licență și master la facultăți acreditate.
  Se pot înscrie numai absolvenți de master în domeniul de licență.

Perioada de inmatriculare

Inmatricularea se face începand din 22 septembrie 2014 până la 17 octombrie 2014.

Conditii de inmatriculare la curs

La nivelul I se pot inmatricula absolventi de studii de licență care au obtinut licenta la o universitate acreditata de MEN.
La nivelul II se pot inmatricula absolventii nivelului I care au parcurs un progam de master in specialitate, in domeniul licenței.

Modul de desfasurare a cursului

Cursurile se desfasoară săptamânal, conform cu orarul cursului.

Taxe

Taxele de studiu pentru nivelul I:
•Tranșa I, în valoare de 750 lei la monospecializare si de 850 lei la dubla specializare până la data de 15 noiembrie 2014;
•Tranșa a II a, în valoare de 750 lei la monospecializare si de 850 lei la dubla specializare până la data de 15 martie 2015.
Pentru nivelul II:
•Tranșa I, în valoare de 650 lei până la data de 15 noiembrie 2014;
•Tranșa a II a, în valoare de 650 lei până la data de 15 martie 2015.

Achitarea taxelor de studiu/administrative se face în contul DPPD, la:
 1. Casieria Universitatii-strada Libertatii, nr.15
Acestea vor funcționa începând cu data de 22 septembrie 2014.
  Taxele se plătesc și prin intermediul bancii BRD Groupe Societe Generale. Pentru a folosi sistemul de plata prin intermediul bancii BRD Groupe Societe Generale, sunteti rugati sa va tipariti propriile facturi proforme in conformitate cu taxele pe care trebuie sa le achitati; pentru aceasta folositi adresa de internet http://cis01.central.ucv.ro/ si selectati "Evidenta studentilor" Prezentati factura emisa la ghiseele bancii BRD sau la reteaua ROBO a bancii. Puteti opta pentru plata mai multor taxe prin intermediul unei singure facturi. Va rugam sa pastrati chitanta sau orice alt document ce atesta plata, emis de catre banca! Va rugam sa platiti INTEGRAL facturile emise!

Oportunitati

  O formare initiala in domeniul psihopedagogiei ca viitor profesor, realizarea practicii pedagogice conform cu principiile reformei invatamantului, sali de curs moderne, biblioteca, accesul la o baza materiala moderna pentru laboratoarele disciplinei de "Instruire asistata de calculator ", etc. Initierea in domeniul cercetarii stiintifice psihopedagogice sub coordonarea unor cadre didactice de prestigiu. Oportunitati pentru absolventi: cercetari in domeniul psihopedagogiei sub indrumarea membrilor catedrei, participarea la programele de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar pentru sustinerea gradului didactic II, gradului didactic I.

inapoi sus

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link
 

Contact   Legislatie   Istoric