D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site
Programul de studii privind certificarea competențelor pentru profesia didactică,
Nivelul II, aprofundare,
similar masterului de specialitate,
forma de învățământ: învățământ cu frecvență


Admiterea în anul universitar 2014-2015
Admiterea în anul universitar 2014-2015 se va face în perioada de după înmatricularea la masterele de specialitate.

Cum se face înmatricularea

  Înmatricularea se face conform Metodologiei susținerii examenului de admitere, la secretariatul DPPD, personal, prin depunerea actelor mai jos enumerate. Dupa inmatriculare, studentul dobandeste calitatea de "student al DPPD" si respecta prevederile din Contractul cadru de studii si din Regulamentul DPPD.

Actele necesare

  
Masteranzi care au obținut licența la Universitatea din Craiova
  1. Copie a BI sau a CI;
  2. Adeverința care să ateste calitatea de masterand;
  3. Chitanța de achitare a taxei de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD);
  4. Contractul cadru de studii, care se completează și se semnează personal (se ridică 2 formulare de la sala 323; după completare și înregistrare, un formular se depune la secretariat și al doilea se păstrează la student).
   Masteranzi care au obținut licența la altă universitate decât Universitatea din Craiova
  1. Copie a BI sau a CI;
  2. Adeverința care să ateste calitatea de masterand;
  3. Copie legalizată a diplomei de licență sau a adeverinței care atestă obținerea licenței;
  4. Adeverință de absolvire a nivelului I psihopedagogic;
  5. Chitanța de achitare a taxei de înmatriculare (taxa de înmatriculare este în valoare de 150 lei și se achită în contul DPPD);
  6. Contractul cadru de studii, care se completează și se semnează personal (se ridică 2 formulare de la sala 323; după completare și înregistrare, un formular se depune la secretariat și al doilea se păstrează la student).

Cine se poate inmatricula

  La activitatile DPPD se inscriu facultativ si participa obligatoriu si responsabil numai studentii care doresc sa se profesionalizeze pentru activitatea din invatamant, studenti care urmeaza cursurile facultatilor Universitatii din Craiova, inmatriculati la facultati, in anii de studiu, conform tabelului urmator:
  
Studenti inmatriculati la facultati An inmatriculare la facultate- master An inmatriculare la DPPD- nivelul II Perioada de inmatriculare la DPPD
Toate facultatile Universitatii din Craiova I I 22septembrie 2014 -17 octombrie 2014
  
  


Modul de desfasurare a cursului

  Deschiderea cursurilor are loc in octombrie 2014. Participarea este obligatorie la toate disciplinele din planul de invatamant.

Oportunitati

  O formare initiala in domeniul psihopedagogiei ca viitor profesor, realizarea practicii pedagogice conform cu principiile reformei invatamantului, sali de curs moderne, biblioteca, accesul la o baza materiala moderna pentru laboratoarele disciplinei de "Instruire asistata de calculator ", etc. Initierea in domeniul cercetarii stiintifice psihopedagogice sub coordonarea unor cadre didactice de prestigiu. Oportunitati pentru absolventi: cercetari in domeniul psihopedagogiei sub indrumarea membrilor catedrei, participarea la programele de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar pentru sustinerea definitivarii, gradului didactic II, gradului didactic I.
 

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link

inapoi sus
 

Contact   Legislatie   Istoric