D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta siteProgramul de studii privind certificarea competențelor pentru profesia didactică,
Nivelul II, aprofundare,
forma de învățământ: învățământ cu frecvență

Finalizarea
   Masteranzii care au realizat toate creditele, la toate disciplinele din planul de învățământ, primesc ca documente, conform OMECTS 5745/2012:
ART. 13
(1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, limba maternă şi în limba engleză, conţinând situaţia şcolară a absolventului.
(3) Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior, care va specifica disciplinele promovate.:

   Certificatul de absolvire a DPPD stabilit prin ORDINUL 4872 din 22.07.2008, se eliberează numai absolvenților programului de studii psihopedagogice care au obținut diploma de licență sau master.

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link

inapoi
 

Contact   Legislatie   Istoric