D.P.P.D. Universitatea din Craiova
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova
rom fra eng


Home


Departament


Educatie


Activitate stiintifica


Pagina studentului


Harta site
Baza materială


†††Pentru activitățile didactice, Ón prezent, pentru Programul de sudii psihopedagogice Ón vederea certificării pentru profesia didactică, reglementat prin O.M. 4316/03.06.2008, DPPD utilizează sălile oferite de către cele 15 facultăți, de la care provin studenții care au optat penrtu cariera didactică: săli de curs, seminar, săli de calculatoare.
††

†††Pentru documentare, există fondul de carte psihologică, pedagogică si metodica oferit de Biblioteca Universitatii, de bibliotecile unor facultati ca: Litere, Facultatea de Științe Sociale, Facultatea de Teologie.†Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
†Programul de
studii
postuniversitare
[...]Contact ††Legislatie ††Istoric