D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site
Programul de studii privind certificarea competențelor pentru profesia didactică,
Nivelul II, aprofundare,
forma de învățământ: învățământ cu frecvență

  Plan de învățământ
O.M. 5745/13.09.2012

Anul I de studiu
Disciplina Semestrul I Semestrul II Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
Psihopedagogia adolescentilor,
tinerilor si adultilor
- - - 2 1 E2 28 14 5
 
Didactica domeniului si
dezvoltari in didactica specialitatii
(invatamant liceal, postliceal, universitar)
- - - 2 1 E2 28 14 5
 
Metodologia cercetarii educationale 1 2 E1 - - - 14 28 5

  Pachet opțional 1(se alege o disciplină):
  • Comunicare educațională
  • Consiliere și orientare
  • Metodologia cercetării educaționale
  • Educație integrată
  • ...

Anul II de studiu
Disciplina Semestrul III Semestrul IV Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
Proiectarea si managementul
programelor educationale
- - - 2 1 E4 28 14 5
 
Practică pedagogică
(invatamant liceal, postliceal,
universitar)
- 3 C3 - - - - 42 5
 
Sociologia educatiei 1 2 E3 - - - 14 28 5

  Pachet opțional 2 (se alege o disciplină):
  • Sociologia educației
  • Managementul organizației școlare
  • Politici educaționale
  • Educație interculturală
  • Doctrine pedagogice contemporane
  • ...
 
 
Disciplina Semestrul III Semestrul IV Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
TOTAL - Nivelul II   112 140 30
 
Examen de absolvire, Nivelul II - - - - - E4 - - 5
 
 
 

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link

inapoi sus
 

Contact   Legislatie   Istoric