DPPD Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 

Contribuții ale specialiștilor
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
din Universitatea din Craiova,
la dezvoltarea psihopedagogiei

2014
Ghid de practică pedagogică - autori: Ecaterina Sarah Frasineanu(coord), Mihaela Aurelia Ştefan, Alexandrina-Mihaela Popescu, Corneliu Novac,Florentina Mogonea, Florentin Remus Mogonea, Vali Ilie, Răzvan Alexandru Călin

-

Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității
-între întrebări și răspunsuri-
- autor Alexandrina-Mihaela Popescu

Managementul conflictului în organizația școlară - autor Alexandrina-Mihaela Popescu

Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de copii - autori Florentina Mogonea (coordonator),Alexandrina-Mihaela Popescu, Mihaela-Aurelia Ștefan, Ecaterina-Sarah Frăsineanu, Florentin-Remus Mogonea

Psihopedagogia copiilor cu dificultati de invatare - autor Florentin-Remus Mogonea

Dezvoltarea personalitatii umane in context curricular si extracurricular - autor Remus Florentin Mogonea

Managementul programelor si proiectelor educationale - autor Remus Florentin Mogonea

2013
Pedagogie si psihologie pentru pregătirea examenelor de definitivat si grad didactic II - autori Irina Maciuc, Viorel Ionel, Corneliu Novac, Romulus Crăciunescu, Marcel Căpraru, Gheorghe Florescu, Aurel Pera,Constantin Stanciu, Constantin Postelnicu, Vali Ilie, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentina Mogonea, Mihaela Popescu, Remus Mogonea

Clasic si modern in abordarea continuturilor curriculare - autor Vali Ilie

2012
Invatarea si self-managementul invatarii eficiente in mediul universitar - autor Ecaterina Sarah Frasineanu

-  

2011
Formarea stilului didactic din perspectiva noilor educatii - autor Ilie Vali

-  

Pedagogie pentru viitorii profesori - autor Remus Florentin Mogonea

Educatia seniorilor. Perspectiva DANET. - Alexandru Strunga

2010
Formarea competentei de autoevaluare la elevii de liceu - autor Florentina Mogonea

Metodologia educatiei. Schimbari de paradigme - autor Elena Joita

Dificultatile de invatare in context scolar- Remus Florentin Mogonea

2009
Pedagogia diferențiată pe vârste - Copilul înainte de intrarea în școală - autor Irina Maciuc

Stiinta educatiei prin paradigme - autor Elena Joita

Profesorul si managementul clasei de elevi - autor Florentina Mogonea

Elemente de management si leadership educational - autor Vali Ilie

Proiecte si programe educationale pentru adolescenti, tineri si adulti - autor Maciuc Irina(coord), Vali Ilie, Mihaela Alexandrina Popescu, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Stefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu

2008
Puncte de sprijin în învăţarea pedagogiei: pentru studenţii - viitori profesori, autor Ecaterina Sarah Frasineanu

Pedagogie pentru viitorii profesori. Sinteze teoretice, sarcini, modele, instrumente aplicative - autor Florentin Remus Mogonea

Fundamentele pedagogiei, editia a 2 a - autor Viorel Ionel

A deveni profesor constructivist - Elena Joita (coord), Vali Ilie, Mihaela Alexandrina Popescu, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Stefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu

Facilitarea si indrumarea invatarii pedagogiei. Rolul seminariilor specifice in formarea initiala a profesorilor - autor Mihaela Aurelia Stefan

Puncte de sprijin în învăţarea pedagogiei pentru studenţi – viitori profesori - autor Popescu Alexandrina Mihaela
2007
Formarea pedagogica a profesorului. Instrumente de invatare cognitiv - constructivista, autori Elena Joita (coord), Vali Ilie, Mihaela Alexandrina Popescu, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Stefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu

Profesorul si alternativa constructivista a invatarii. Material-suport pedagogic pentru studentii-viitori profesori - autori Elena Joita (coord), Vali Ilie, Mihaela Alexandrina Popescu, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Stefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu

Bazele psihologiei educaţiei - autor Corneliu Novac

Pedagogie. Perspective teoretice şi aplicative - autor Vali Ilie

2006
Instruirea constructivista – o alternativa. Fundamente. Strategii, autor Elena Joita

Pregatirea pedagogica a studentilor. Sarcini si instrumente de invatare independenta, constructivista. Pedagogie. Managementul clasei de elevi - autori Elena Joita (coord), Vali Ilie, Mihaela Alexandrina Popescu, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Stefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu

Pedagogie I. Repere introductive - autor Irina Maciuc

Pedagogie II. Repere ale instruirii(sinteza de curs) - autor Irina Maciuc

Caracteristici tipologice ale personalităţii pe fondul asimetriei funcţionale cerebrale - autor Corneliu Novac

Studii de pedagogie diferentiata, nr.3/2006, «Formarea profesorilor de religie» autori Irina Maciuc (coord), Vali Ilie, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Stefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu

2005
Strategii constructiviste in formarea initiala a profesorului, autori Elena Joita (coord), Vali Ilie, Novac Corneliu, Mihaela Alexandrina Popescu, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Stefan, Florentina Mogonea, Boboila Cristea

Şcoala democraţiei şi formarea profesorilor - autori Irina Maciuc (coord), Vali Ilie, Mihaela Alexandrina Popescu, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Stefan, Florentina Mogonea

Comunicare si comportament in context educational si psihoterapeutic - autor Viorel Ionel

Seminarul didactic universitar. Seminarul disciplinelor pedagogice: structuri, conţinuturi, metodologii - autor Claudiu Marian Bunaiasu

2004
Psihologia pentru pregatirea profesorilor - autor Romulus Craciunescu

Valorizarea diferentei in educatie - autor Irina Maciuc

Studii de pedagogie diferentiata - autor Irina Maciuc

Fundamentele pedagogiei - autor Viorel Ionel

Individualizare si socializare in educatie - autor Viorel Ionel

inainte de 2004
Aspecte teoretice si practice ale seminarului de pedagogie - autor Vali Ilie

Pedagogie - Repere introductive - autor Irina Maciuc

Pedagogia situațiilor educative - autor Viorel Ionel

Pedagogie - Educatie si Curriculum - autori Elena Joita (coord), Vali Ilie, Ecaterina Sarah Frasineanu

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]


 Programul de
studii
postuniversitare
[...]

 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]


 

Contact   Legislatie   Istoric