D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site
Programul de studii privind certificarea competențelor pentru profesia didactică,
Nivelul I  Fișele disciplinelor, programe analitice

  Psihologia educației  
  Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curriculumului
  Pedagogie II: Teoria si metodologia instruirii.Teoria și metodologia evaluarii
  Didactica specialității
  Managementul clasei de elevi  
  Instruire asistată de calculator  
  Practica pedagogică,
  Distribuirea studenților pe grupe, tutori, scoli de practică
 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]


 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link
inapoi
 

Contact   Legislatie   Istoric