D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site
CESFORM
formarea profesorilor pentru educația copiilor cu Cerințe Educative Speciale


  Program propus de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova, acreditat de către Direcția Generală Management, Resurse Umane si Rețea Școlară. Direcția Formare Continuă a Personalului din Învățământul Preuniversitar prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3655/29.04.2013

Furnizor
 • Universitatea din Craiova - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Categoria programului

 • Program de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației Naționale, conform art. 244, alin. (5), lit. e și f, din Legea nr.1/2011;
 • Durată: 92 ore;
 • Număr de credite profesionale transferabile: 25 credite;
 • Forma de învățământ: zi;
 • Numărul de locuri 25 locuri/serie;
 • Grup țintă: cadre didactice din învățământul primar.

Perioada de desfășurare

  Cursurile se desfasoara sâmbăta și duminica de la data constituirii grupei de cursanti.

Acte necesare pentru înscriere:

 1. Fișa de înscriere
 2. Copie CI
 3. Copie certificat de naștere
 4. Copie certificat căsătorie (dacă este cazul)
 5. Copii acte de studii: bacalaureat/licență + masterat/doctorat/studii postuniversitare
 6. Adeverința de încadrare de la locul de muncă în învățământ
  Fișa, completată și scanată, va fi trimisă pe adresa coordonatorului de program, lector universitar doctor Alexandrina-Mihaela Popescu, e-mail: alexia_popescu@yahoo.com.
  Toate documentele menționate vor fi perforate și îndosariate într-un dosar de plastic. Nu sunt necesare folii de plastic (și nici capsarea lor).

Taxa

TAXĂ: 300 ron. După înscrierea la sala 323 din universitate, taxa se plătește la casieria Universității din Craiova, complex Agronomie cu mențiunea „pentru DPPD, programul de formare continuă CESFORM”. Menționăm că plata taxei și desfășurarea cursurilor se realizează după confirmarea constituirii unei grupe de 25 de cursanți.
    Precizăm că susținerea acestor taxe este reglementată în Legea Educației Naționale/ 2011:
"Art.104.(2)Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat...pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:...
b) cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului...,
Art. 111.(1) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, se asigură următoarele cheltuieli aferente unităților de învățământ preuniversitar, inclusiv pentru învățământul special: . . . .
e) perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice și didactice auxiliare, pentru implementarea politicilor și strategiilor Ministerului Educației, Cercertării, Tineretului și Sportului;
Art.242.(1)Formarea continuă a cadrelor didactice cuprinde dezvoltarea profesională și evoluția în carieră.
(2)Evoluția în carieră se realizează prin ...examene de calificare a diferitelor niveluri de competență"
  Cadrele didactice pot solicita decontarea cheltuielilor cu formarea continuă prin depunerea unei cereri la care anexează documentele de plată la secretariatul școlii."

Finalizare program

  Certificarea personalului didactic care va finaliza programul de formare continuă se realizează prin:
- Atestat de formare continuă a personalului didactic;
- Fișa competențelor și a disciplinelor din programul de formare continuă.

Coordonator program

  Lect. univ. dr. Alexandrina Mihaela Popescu, e-mail: alexia_popescu@yahoo.com
 
 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...] Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link

sus
 

Contact   Legislatie   Istoric