D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site
Programul de studii privind certificarea competențelor pentru profesia didactică,
Nivelul I

  Plan de învățământ, Monospecializare
Anul I de studiu - facultati cu 180 credite
O.M. 5745/13.09.2012
Disciplina Semestrul I Semestrul II Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
Psihologia educatiei 2 2 E1 - - - 28 28 5
 
Pedagogie I - - - 2 2 E2 28 28 5
 
Anul II de studiu - facultati cu 180 credite
Disciplina Semestrul III Semestrul IV Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
Pedagogie II 2 2 E3 - - - 28 28 5
 
Didactica specialitatii - - - 2 2 E4 28 28 5
 
Anul III de studiu - facultati cu 180 credite
Disciplina Semestrul V Semestrul VI Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
Instruire asistata de calculator 1 1 C5 - - - 14 14 2
 
Managementul clasei de elevi - - - 1 1 E6 14 14 3
 
Practica pedagogica monospecializare;
semestrul 6 are 12 saprtamani
- 3 C5 - 3 C6 - 78 5(3+2)
 
Examen de absolvire, Nivelul I;
Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
- - - - - E6 - - 5
 
   Anul I de studiu - facultati cu 240 credite
 
Disciplina Semestrul I Semestrul II Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
Studiul disciplinelor psihopedagogice incepe in anul II de studiu al facultatii respective

   Anul II de studiu - facultati cu 240 credite
Disciplina Semestrul I Semestrul II Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
Psihologia educatiei 2 2 E1 - - - 28 28 5
 
Pedagogie I - - - 2 2 E2 28 28 5
 
   Anul III de studiu - facultati cu 240 credite
 
Disciplina Semestrul V Semestrul VI Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
Pedagogie II 2 2 E3 - - - 28 28 5
 
Didactica specialitatii - - - 2 2 E4 28 28 5
 
Anul IV de studiu - facultati cu 240 credite
Disciplina Semestrul VII Semestrul VIII Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
Instruire asistata de calculator 1 1 C7 - - - 14 14 2
 
Managementul clasei de elevi - - - 1 1 E8 14 14 3
 
Practica pedagogica
monospecializare;
semestrul VIII are 12 saptamani
- 3 C7 - 3 C8 - 78 5
 
Examen de absolvire, Nivelul I;
Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
- - - - - E8 - - 5

 
  Plan invatamant, Dubla specializare
Anul I de studiu - facultati cu 180 credite
Disciplina Semestrul I Semestrul II Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
Psihologia educatiei 2 2 E1 - - - 28 28 5
 
Pedagogie I - - - 2 2 E2 28 28 5

Anul II de studiu - facultati cu 180 credite
Disciplina Semestrul III Semestrul IV Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
Pedagogie II 2 2 E3 - - - 28 28 5
 
Didactica specialitatii A - - - 2 2 E4 28 28 5
 
Anul III de studiu - facultati cu 180 credite
Disciplina Semestrul V Semestrul VI Total ore Credite
  C S Ev C S Ev C S  
 
Managementul clasei de elevi 1 1 E5 - - - 14 14 3
 
Didactica specialitatii B 2 2 E5 - - - 28 28 5
 
Instruire asistata pe calculator - - - 1 1 C6 14 14 2
 
Practica pedagogica A - 3 C5 - - - - 42 3
 
Practica pedagogica B;
semestrul 6 are 12 saprtamani
- - - - 3 C6 - 36 2
 
Examen de absolvire -Nivelul I;
Perioada de 2 săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
- - - - - E6 - - 5

inapoi sus
 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]


 Programul de
studii
postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link
 

Contact   Legislatie   Istoric