clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
 

Istoric

Obiective

clear.gif (51 bytes)

ACTIUNI

clear.gif (51 bytes)

Participanti

Selectie

Documente-Formulare


Pentru indeplinirea obiectivelor propuse, noul pragram Socrates este structurat pe opt actiuni:
 • Actiunea 1: Comenius - invatamant preuniversitar
 • Actiunea 2: Erasmus - invatamant superior
 • Actiunea 3: Grundtvig - aducatia adultilor si alte rute educationale
 • Actiunea 4: Lingua - predarea si invatarea limbilor comunitare
 • Actiunea 5: Minerva - invatamant deschis si la distanta, tehnologii informationale si de comunicare in domeniul educatiei
 • Actiunea 6: Observare si inovare
 • Actiunea 7: Actiuni colective
 • Actiunea 8: Masuri complementare

Actiunile enumerate vor fi implementate sub forma activitatilor transnationaie, care pot combina o serie de masuri precum:

 • sprijinirea mobilitatii transnationale pentru persoanele din tarile participante care activeaza in domeniul educatiei;
 • sprijinirea utilizarii tehnologiilor informationale si de comunicare in domeniul educatiei;
 • sprijinirea crearii si dezvoltarii retelelor de cooperare transnationala, care au rolui de a facilita schimbul de experienta si practica educationala;
 • promovarea dezvoltarii competenteior lingvistice si a intelegerii diferitelor culturi;
 • imbunatatirea continua a materialelor comunitare de referinta prin:
 • observarea si analizarea politicilor nationaie in domeniul educatiei;
 • evidentierea si diseminarea bunelor practici si inovatiilor;a
 • schimbul larg de informatii.

Pentru  a detalia actiunile celei de-a doua faze a programului de actiune comunitara Socrates urmati linkurile

clear.gif (51 bytes) [Actiunea 1] [Actiunea 2] [Actiunea 3] [Actiunea 4] [Actiunea 5] [Actiunea 6] [Actiunea 7] [Actiunea 8]