clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
clear.gif (51 bytes)

Modalitatile de propunere si de selectare a activitatilor cuprinse Ón cadrul celei de-a doua faze a programului de actiune comunitara Ón domeniul educatiei Socrates se pot grupa Ón trei categorii, Ón functie de tipul actiunilor: actiuni centralizate, actiuni descentralizate si actiuni conexe

clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
 

Istoric

Obiective

Actiuni

Participanti

Selectie

clear.gif (51 bytes)

DOCUMENTE

FORMULARE

clear.gif (51 bytes)

OMS

TS

OMS

Documente - Formulare OMS:

  • nu au fost depuse materiale.

.

< < < sus

TS

Documente - Formulare TS:

.

< < < sus

clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)