Actiunea 1: COMENIUS
invatamant preuniversitar

Aceasta actiune cauta sa imbunatateasca calitatea invatamantului preuniversitar si sa dezvolte dimensiunea europeana in educatie, in special prin incurajarea cooperarii transnationale dintre scoli, prin dezvoltarea profesionala a personalului implicat direct in acest sector de invatamant, prin favorizarea studierii limbilor comunitare si prin promovarea cunoasterii diferitelor cuituri.

 

clear.gif (51 bytes)Actiunea 1.1
clear.gif (51 bytes)Parteneriate scolare

clear.gif (51 bytes)Actiunea 1.2
clear.gif (51 bytes)Formarea initiala si continua a personalului didactic implicat in invatamantul preuniversitar

clear.gif (51 bytes)Actiunea 1.3
clear.gif (51 bytes)Retele asociate parteneriatelor scolare si formarii personalului implicat in invatamantul preuniversitar

 

clear.gif (51 bytes)

Actiunea 1.1 Parteneriate scolare

Comunitatea Europeana incurajeaza constituirea de parteneriate multilaterale intre institutiile scolare. La aceste parteneriate se pot asocia, de asemenea, o serie de organisme adecvate precum: institutii de formare a personalului didactic, institutii si autoritati locale, institutii economice si culturale, organizatii ale parintilor si elevilor, precum si alte organizatii relevante.
Tipurile de proiecte care pot primi ajutor financiar comunitar sunt urmatoarele:

Proiectele focalizate pe una sau mai multe teme de interes comun pentru scolile participante, cuprinzand:

 • participarea elevilor la pregatirea proiectului si la desfasurarea activitatiior incluse in proiect, inclusiv, atunci cand este cazul, la cele care presupun mobilitate;
 • mobilitatea personalului didactic pentru pregatirea si monitorizarea proiectului sau pentru a preda intr-o alta tara participanta, inclusiv stagii in intreprinderi;
 • elaborarea si dezvoltarea de materiale educationale si schimbul de bune practici.

Proiecte indreptate catre predarea si studierea limbilor oficiale aie Comunitatii Europene. Aceste

 • proiecte pot fi bilaterale, mai ales daca ele vizeaza o limba mai putin raspandita sau mai putin studiata si trebuie sa includa, printre alte activitati enumerate mai sus, schimbul de elevi.

Proiecte indreptate catre promovarea cunoasterii si respectarii altor culturi, in special a celor care contribuie la combaterea rasismului si xenofobiei sau raspund nevoilor specifice ale copiilor lucratorilor imigranti, tiganilor si celor care exerseaza profesii itinerante.

Proiecte indreptate catre elevii cu cerinte educationale speciale si care vizeaza integrarea acestora in formele conventionale de invatamant.

Institutiile scolare care doresc sa participe la aceasta actiune trebuie sa prezinte o descriere sumara a activitatilor preconizate a se derula pe durata urmatorului an scolar in cadrul acestui program (”Planul Comenius”). Acest plan va permite Agentiilor Nationale Socrates sa tina cont, in procesul de selectie a proiectelor, de o imagine globala asupra activitatilor, avand caracter european, in realizarea carora este implicata scoala respectiva.
”Planul Comenius” prezinta gandirea institutiei scolare referitoare la coerenta activitatilor cu caracter european propuse a se desfasura (inclusiv activitati de formare a personalului didactic) si constituie un argument in sprijinul cererilor de participare la proiecte. El furnizeaza informatii de baza, permitand scolilor sa prezinte nevoile lor si sa explice de ce doresc sa deruleze respectivele activitati.

< < < sus

Actiunea 1.2 Formarea initiala si continua a personalului didactic implicat in invatamantul preuniversitar

Comunitatea Europeana sprijina proiectele de cooperare multilaterala realizate de catre institutii si organisme care se ocupa cu formarea initiala sau continua a personalului didactic implicat direct in invatamantul preuniversitar. Participarea scolilor si a altor actori sociali implicati in domeniul educatiei este incurajata, ca si asocierea, unde este cazul, a organismelor de supervizare la nivel local si regional. Pot primi ajutor financiar comunitar:

Activitatile de mobilitate cuprinzand:

 • mobilitatea cu scopul formarii initiale, inclusiv perioadele de stagiu practic, asistenta in domeniul limbilor si plasamentele in intreprinderi;
 • mobilitatea cu scopul formarii continue si  reciclarii personalului didactic implicat in invatamantul preuniversitar;
 • mobilitatea de durata limitata, in care se includ stagiile de aprofundare pentru profesorii de limbi straine, personalul didactic care se reinstruieste in predarea limbilor, profesorii calificati care intentioneaza sa revina in curand sa lucreze ca profesori de limbi straine si profesorii de alte discipline care doresc sau li se cere sa predea intr-o limba comunitara;

Proiectele de cooperare multilaterala referitoare la:

 • participarea la elaborarea programelor de studiu, cursurilor, modulelor si materialelor didactice in contextul dezvoltarii dimensiunii europene in educatia scolara;
 • activitatile de formare si schimbul de informatii privind managementul scolar si serviciile conexe precum orientarea scolara si consilierea profesionala;
 • activitatile de invatamant si formare profesionala sau schimburile de informatii indreptate catre cresterea sensibilizarii in scoli privind cunoasterea si respectarea altor culturi sau promovarea integrarii si reusitei scolare corespunzatoare copiilor lucratorilor imigranti, tiganilor si persoanelor care exerseaza profesiuni itinerante;
 • activitatile indreptate catre formarea si dezvoltarea profesionala a personalului didactic implicat in educarea elevilor cu grad ridicat de risc sau a celor cu cerinte educationale speciale.

< < < sus

Actiunea 1.3 Retele asociate parteneriatelor scolare si formarii personalului implicat in invatamantul preuniversitar

Comunitatea Europeana incurajeaza crearea de retele asociate parteneriatelor scolare si proiectelor de formare a personalului didactic implicat in invatamantul preuniversitar, sprijinite in cadrul actiunilor 1.1 si 1.2, in scopul facilitarii cooperarii privind temele de interes comun, difuzarii rezultatelor si a bunelor practici, precum si reflectarii asupra aspectelor calitative si novatoare ale educatiei scolare. Retelele de formare a personalului didactic trebuie dezvoltate, acolo unde este cazul, in stransa colaborare cu ”retelele tematice” universitare prevazute in cadrul Actiunii 2: Erasmus.

< < < sus

clear.gif (51 bytes)[Actiuni]

[Actiunea 2] [Actiunea 3] [Actiunea 4] [Actiunea 5] [Actiunea 6] [Actiunea 7] [Actiunea 8]
clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)