Actiunea 7
ACTIUNI COLECTIVE

Comunitatea Europeana  poate sprijini, in cadrul prezentului program, actiunile conexe altor programe si actiuni comunitare care promoveaza o Europa a cunoasterii, cum sunt programele ”Leonardo da Vinci” si ”Tineret”.

 7. Actiuni colective

Astfel de actiuni conexe pot fi intreprinse ca urmare a unor cereri comune de oferta privind teme de interes comun care nu sunt acoperite exclusiv de catre un singur program si care sunt determinate in baza propunerilor Comisiei Europene, aprobate de catre Consiliu si agreate de catre comitetele care supervizeaza celelalte programe si actiuni implicate.

Se vor adopta masuri adecvate in scopul promovarii, la nivel regional si local, contactul si interactiunea dintre participantii la programul ”Socrates” si participantii la programele ”Leonardo da Vinci” si ”Tineret”.

clear.gif (51 bytes)[Actiuni] [Actiunea 1] [Actiunea 2] [Actiunea 3] [Actiunea 4] [Actiunea 5] [Actiunea 6] [Actiunea 8]