clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
clear.gif (51 bytes)

Modalitatile de propunere si de selectare a activitatilor cuprinse în cadrul celei de-a doua faze a programului de actiune comunitara în domeniul educatiei Socrates se pot grupa în trei categorii, în functie de tipul actiunilor: actiuni centralizate, actiuni descentralizate si actiuni conexe

clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
 

Istoric

Obiective

Actiuni

Participanti

Documente-Formulare

clear.gif (51 bytes)

SELECTIE

ACTIUNI

clear.gif (51 bytes)

Centralizate

Descentralizate

Conexe

Actiuni centralizate

Sunt considerate actiuni ”descentralizate”, acele actiuni pentru care decizia de selectare se ia de catre tarile participante. în aceasta categorie intra:

 • Parteneriatele scolare - Actiunea 1.1;
 • Activitatile de mobilitate cuprinse în parteneriatele privind formarea personalului didactic implicat în învatamântul preuniversitar, din cadrul Actiunii 1.2;
 • Vizitele si schimburile de persoane implicate în educatia adultilor, din cadrul Actiunii 3;
 • Vizitele de studiu Arion, din cadrul Actiunii 6.1;
 • Vizitele pregatitoare din cadrul tuturor actiunilor.
 • Cererile pentru asistenta financiara corespunzatoare actiunilor de mai sus sunt prezentate Agentiilor Nationale Socrates desemnate de catre tarile participante. Cu sprijinul Agentiilor Nationale Socrates, se va realiza selectarea si se va acorda sprijin financiar candidatilor selectati conform prioritatilor generale stabilite.
 • Mobilitatea studentilor si personalului didactic universitar, din cadrul Actiunii 2.2.

Se va acorda asistenta financiara studentilor si personalului didactic universitar, de catre tarile participante, cu sprijinul Agentiilor Nationale Socrates, pentru activitatile de mobilitate din cadrul contractelor institutionale si pentru organizarea acestor mobilitati, luând în considerare performantele anterioare ale universitatilor în cauza si orientarile generale stabilite.

< < < sus

Actiuni descentralizate

Sunt considerate actiuni ”centralizate”, acele actiuni pentru care decizia de selectare se ia de catre Comisia Europeana. în aceasta categorie intra:

 • Activitatile de cooperare multilaterala privind formarea profesorilor, din cadrul Actiunii 1.2;
 • Activitatile de cooperare multilaterala privind educatia adultilor, din cadrul Actiunii 3: Grundtvig (toate activitatile din cadrul acestei actiuni, cu exceptia vizitelor si schimburilor de persoane);
 • Activitatile din cadrul Actiunii 4: Lingua;
 • Activitatile din cadrul Actiunii 5: Minerva;
 • Activitatile din cadrul Actiunii 6.2: Initiative novatoare;
 • Decizia de selectare si finantare va fi luata de catre Comisia Europeana

Pentru selectarea proiectelor corespunzatoare activitatilor enumerate mai sus se va aplica urmatoarea procedura:

Coordonatorii de proiect vor prezenta o propunere de proiect Comisiei Europene si vor trimite o copie propriei Agentii Nationale Socrates.

Comisia Europeana asistata de catre experti independenti va evalua propunerile de proiect. Agentiile Nationale pot trimite evaluarile lor cu privire la aceste proiecte.

În cazul în care evaluarea Comisiei Europene difera de evaluarea privind calitatea sau adecvarea proiectului, realizata de catre Agentia Nationala Socrates din tara care asigura coordonarea, Comisia Europeana va organiza o consultare cu tara în cauza.

Comisia Europeana va înainta o propunere privind proiectele selectate si sprijinul financiar acordat catre comitetul creat special pentru a o asista în implementarea programului Socrates.

Dupa primirea opiniei comitetului, Comisia Europeana va stabili lista proiectelor selectate si va aloca sumele cu care aceste proiecte vor fi sprijinite financiar.

În unele cazuri, justificate numai prin amploarea si natura activitatilor în cauza, se poate adopta o procedura având doua faze. Ca urmare, procedura prezentata mai sus va fi precedata de prezentarea si selectarea pre-propunerilor.

 • Activitatile privind crearea de retele asociate parteneriatelor si formarii personalului implicat în învatamântul preuniversitar, din cadrul Actiunii 1.3;
 • Activitatilor de cooperare Europeana interuniversitara, din cadrul Actiunii 2.1;
 • Activitatilor de creare a retelelor tematice Erasmus, din cadrul Actiunii 2.3;
 • Activitatilor de creare a retelelor tematice privind educatia adultilor, din cadrul Actiunii 3: Grundtvig;
 • Activitatilor de observare a sistemelor, politicilor si inovarilor în domeniul educatiei, din cadrul Actiunii 6.1 (toate activitatile din cadrul acestei actiuni, cu exceptia vizitelor de studiu Arion);
 • Activitatile corespunzatoare masurilor complementare, din cadrul Actiunii 8.

Propunerile de proiect care intra sub incidenta actiunilor de mai sus vor fi prezentate Comisiei Europene. Pentru actiunile care presupun crearea de retele, Comisia Europeana, asistata de catre experti independenti, va evalua propunerile de proiect.

< < < sus

Actiuni conexe

Procedurile pentru selectarea proiectelor corespunzatoare Actiunii 7: Actiuni conexe se vor baza pe consultarea dintre Comisia Europeana, comitetul creat special pentru a o asista în implementarea programului Socrates si Consiliu. Acolo unde este cazul, se vor adopta procedurile prezentate anterior, în scopul de a face fata cerintelor actiunilor conexe în cauza. Comisia Europeana va face eforturile necesare pentru a asigura o coordonare optima între aceste proceduri si cele adoptate în cadrul altor programe actiuni comunitare cu care interactioneaza actiunile conexe Comisia Europeana, asistata de catre tarile participante, se va preocupa de asigurarea comunicarii catre candidati a deciziilor de selectare a proiectelor în cel mult cinci luni de la data limita de depunere a cererilor pentru actiunea respectiva. Pentru proiectele selectate conform procedurii în doua faze, termenul se refera doar la cea de-a doua faza.

Comisia Europeana si, în cazul actiunilor descentralizate, tarile participante vor cauta sa asigure o coordonare optima între procedurile si datele limita de depunere a candidaturilor si de prezentare a proiectelor selectate pentru a fi finantate corespunzatoare programului Socrates si cele corespunzatoare programelor Leonardo da Vinci si Tineret.

< < < sus

clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)