Actiunea 2: ERASMUS
invatamant superior

Aceasta actiune cauta sa amelioreze calitatea anvatamantului superior, sa dezvolte dimensiunea europeana an cadrul acestui nivel de anvatamant, sa ancurajeze cooperarea transnationala dintre universitati, sa impulsioneze mobilitatea europeana an anvatamantul superior si sa promoveze transparenta si recunoasterea academica a studiilor si calificarilor an cadrul Comunitatii Europene. Universitatile participante vor ancheia cu Comisia Europeana ”contracte institutionale” care vor acoperi toate activitatile Erasmus aprobate. Aceste contracte or avea an mod normal o durata de trei ani si vor putea fi reannoite.

 

clear.gif (51 bytes)Actiunea 2.1
clear.gif (51 bytes)Cooperare europeana interuniversitara

clear.gif (51 bytes)Actiunea 2.2
clear.gif (51 bytes)Mobilitate pentru studenti si personalul clear.gif (51 bytes)didactic universitar

clear.gif (51 bytes)Actiunea 2.3
clear.gif (51 bytes)Retele tematice

 

 

Actiunea 2.1 Cooperare europeana interuniversitara

Comunitatea Europeana sprijina activitatile de cooperare interuniversitara, care includ elaborarea de proiecte cu caracter novator, derulate de catre universitati an colaborare cu parteneri din celelalte tari participante. La aceste proiecte pot participa, daca este cazul, si alti actori sociali implicati an domeniul educatiei.
Sprijinul financiar comunitar poate fi acordat pentru:

  • Organizarea mobilitatii studentilor si profesorilor universitari;
  • Elaborarea si implementarea an comun a programelor de studiu, modulelor, cursurilor intensive sau a altor activitati educationale, an special a activitatilor pluridisciplinare si predarii subiectelor an alte limbi;
  • Consolidarea, extinderea si dezvoltarea an continuare a Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), destinat sa faciliteze recunoasterea academica a diplomelor si calificarilor.

< < < sus

Actiunea 2.2 Mobilitate pentru studenti si personalul didactic universitar

Comunitatea European sprijina activitatile de mobilitate transnationala pentru:

  • Studentii care, dupa ce au terminat cel putin primul lor an de studiu, vor petrece o perioada de 3 pana la 12 luni antr-un alt Stat Membru pentru a participa la cursuri sau la stagii integrate an antreprinderi. Aceasta perioada este recunoscuta ca perioada de instruire an baza acordurilor interuniversitare care fac parte din contractele institutionale. Studentii care se deplaseaza an baza acestei actiuni sunt considerati studenti Erasmus indiferent daca au obtinut sau nu un ajutor financiar conform precizarilor de mai jos. Universitatile gazda nu vor percepe taxe de anscriere studentilor Erasmus. Studentilor cu cerinte speciale li se va acorda o atentie deosebita;
  • Personalul didactic universitar, an scopul andeplinirii unor sarcini andreptate catre dezvoltarea
  • Dimensiunii europene sau largirii paletei de cursurilor oferite de catre universitatea an cauza.

Sprijinul financiar comunitar poate fi acordat pentru:

  • Mobilitatea studentilor. Deoarece acest sprijin acopera doar o parte a costului mobilitatii studentilor, Statele Membre sunt invitate sa ajute la asigurarea finantarii necesare. an aceasta privinta, bursele sau amprumuturile de care beneficiaza studentii an tara lor de origine trebuie sa fie an continuare disponibile pe durata perioadei lor de studiu an tara gazda;
  • Mobilitatea profesorilor universitari;
  • Masurile pregatitoare pentru activitatile de mobilitate, care au scopul de a pregati adecvat perioada care se va petrece antr-o alta tara si care pot include cursuri de limba, informatii asupra aspectelor sociale si culturale din tara gazda etc.

< < < sus

Actiunea 2.3 Retele tematice

Comunitatea Europeana ancurajeaza crearea si consolidarea retelelor tematice care permit unui grup mare de universitati sa coopereze privind teme legate de una sau mai multe discipline sau privind domenii de interes comun, an scopul de a face cunoscute inovatiile, de a facilita diseminarea bunelor practici, de a ancuraja reflectia asupra aspectelor calitative si novatoare ale anvatamantului superior, de a ameliora metodele pedagogice si de a stimula elaborarea si dezvoltarea programelor comune si a cursurilor specializate. Este ancurajata implicarea reprezentantilor societatilor stiintifice, asociatiilor profesionale si ai cercurilor socio-economice. O atentie deosebita se va acorda diseminarii rezultatelor.

< < < sus

clear.gif (51 bytes)[Actiuni]

[Actiunea 1] [Actiunea 3] [Actiunea 4] [Actiunea 5] [Actiunea 6] [Actiunea 7] [Actiunea 8]
clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)clear.gif (51 bytes)