Actiunea 8
MASURI COMPLEMENTARE

clear.gif (51 bytes)
 8. Masuri complementare

Se poate acorda sprijin financiar comunitar urmatoarelor initiative, care vizeaza promovarea obiectivelor programului Socrates si nu sunt eligibile pentru a fi finantate in cadrul altor actiuni ale programului:
  • activitati de sensibilizare privind promovarea cooperarii in domeniul educatiei, incluzând si sprijinul acordat organizarii de competitii sau a altor manifestari concepute pentru a dezvolta dimensiunea europeana in educatie;
  • activitati transnationale intreprinse de catre asociatii sau organisme non-guvernamentale active in domeniul educatiei, precum si de organisme implicate in orientare si consiliere educationala;
  • conferinte si simpozioane privind inovarile intreprinse in sectoarele educationale vizate in cadrul programului;
  • activitati indreptate catre formarea persoanelor implicate in supervizarea proiectelor de cooperare europeana in domeniul educatiei;
  • masuri de optimizare si de popularizare a rezultatelor obtinute ca urmare a derularii proiectelor si activitatilor care au primit sprijin in cadrul primei sau celei de-a doua faze a programului Socrates;
  • activitati de cooperare care implica participarea unor terte tari, precum si a unor organizatii internationale competente, in special a Consiliului Europei. Se va acorda sprijin financiar comunitar pentru sustinerea activitatilor Agentiilor Nationale Socrates create de catre tarile participante pentru asigurarea monitorizarii si evaluarii eficiente a acestui program.

In derularea programului, Comisia Europeana poate face apel la experti si la organisme de asistenta tehnica, finantarea acestora putand fi asigurata in limitele bugetului global al programului. Printre altele, Comisia Europeana poate organiza seminarii, colocvii si alte reuniuni cu expertii, indreptate catre facilitarea implementarii programului, sau poate intreprinde actiuni de informare, publicare sau diseminare adecvate.

clear.gif (51 bytes)[Actiuni] [Actiunea 1] [Actiunea 2] [Actiunea 3] [Actiunea 4] [Actiunea 5] [Actiunea 6] [Actiunea 7]