Actiunea 3: GRUNDTVIG
aducatia adultilor si alte rute educationale

Grundtvig se adreseaza persoanelor care, indiferent de varsta, doresc dobandirea de cunostinte si competente prin intermediul educatiei formale sau non-formale sau prin intermediul studiului individual. in acest mod se dezvolta sensibilizarea fata de aspectele interculturale, va creste capacitatea de insertie profesionala, vor spori posibilitatile de a progresa pe plan educativ si va permite jucarea unui rol mai activ in cadrul societatii.

   

Actiunea 3. Grundtvig

Aceasta actiune vine in completarea primelor doua mari actiuni referitoare la invatamantul preuniversitar si invatamantul superior, incurajand dimensiunea europeana a studiului pe toata durata vietii, printr-o extinsa cooperare transnationala in domenii ca:

 • inovarea legata de parcursurile educationale;
 • ameliorarea ofertei, accesibilitatii si calitatii acestor parcursuri;
 • promovarea studierii limbilor comunitare.

Sprijinul financiar comunitar se va putea acorda pentru proiectele si initiativele transnationale indreptate catre:

 • stimularea adultilor de a intreprinde demersuri individuale privind studiul si participarea la activitati de invatare pe tot parcursul vietii;
 • favorizarea achizitiei de competente sau actualizarii acestora la persoanele lipsite de o educatie de baza si de calificare;
 • conceperea, dezvoltarea, schimbul diseminarea abordarilor educationale novatoare si a bunelor practici, inclusiv conceperea diseminarea modulelor si a materialelor didactice adecvate;
 • crearea si dezvoltarea serviciilor de informare si de sprijin pentru cursantii adulti si pentru persoanele care predau acestora, inclusiv a serviciilor de orientare si consiliere;
 • crearea unor instrumente si metode de evaluare, validare sau certificare a cunostintelor, abilitatilor si competentelor dobandite de catre cursantii adulti prin intermediul invatamantului formal, non-formal sau autodidact;
 • ameliorarea cunoasterii celorlalte limbi comunitare de catre cursantii adulti si de catre persoanele care predau adultilor sau sensibilizarea privind dimensiunea internationala;
 • dezvoltarea formarii initiale si continue a personalului didactic care lucreaza in domeniul educatiei adultilor;
 • organizarea de vizite si schimburi pentru persoane, inclusiv pentru cei care sustin cursuri de educatie a adultilor sau ii formeaza pe cei care predau in acest sector;
 • incurajarea proiectelor care se adreseaza cursantilor adulti cu cerinte educationale speciale.

Comunitatea Europeana incurajeaza crearea de retele europene care tind sa intareasca legaturile dintre diferitii actori implicati in acest domeniu, pentru a le permite sa coopereze pe o baza mai stabila asupra unor teme de interes comun si a-i sensibiliza mai mult asupra dimensiunii europene in educatie.

 

clear.gif (51 bytes)[Actiuni] [Actiunea 1] [Actiunea 2] [Actiunea 4] [Actiunea 5] [Actiunea 6] [Actiunea 7] [Actiunea 8]
clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)