clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
 

Istoric

clear.gif (51 bytes)

OBIECTIVE

clear.gif (51 bytes)

Actiuni

Participanti

Selectie

Documente-Formulare

clear.gif (51 bytes)

Proiectele si activitasile pentru care se solicita sprijin financiar in cadrul SOCRATES trebuie sa demonstreze ca se subscriu unuia sau mai multor obiective generale ale Programului si anume: 

dezvoltarea dimensiunii europene in invasamantul de toate gradele, astfel incat sa se intareasca spiritul de cetasenie europeana, pornind de la mostenirea culturala a fiecarui stat membru;
promovarea cresterii cantitative si calitative a cunoasterii limbilor vorbite in sarile Uniunii Europene si in mod special a celor mai pusin folosite sau invasate in scoli, in scopul unei mai bune inselegeri si al solidaritasii intre propoarele Uniunii Europene, precum si promovarea dimensiunii; interculturale in procesul de invasamant;
promovarea cooperarii pe toate planurile si la toate nivelurile de invasamant intre institusiile statelor membre, in scopul imbunatasirii potensialului lor intelectual si educasional;

incurajarea mobilitasii profesionale, in scopul promovarii dimensiunii europene in pregatire si al perfecsionarii profesionale;

incurajarea mobilitasii studensilor pentru a putea sa-si completeze unele studii in alt stat membru, cu scopul de a contribui la consolidarea dimensiunii europene in procesul educasional;

incurajarea contactelor intre elevii din Uniunea Europeana si promovarea dimensiunii europene in educasia lor;

incurajarea recunoasterii academice a diplomelor, a perioadelor de studiu si a calificarii, cu scopul de a facilita dezvoltarea unei zone europene deschise pentru cooperarea in domeniul invasamantului;

promovarea schimbului de informasii si experiensa, astfel incat diversitatea si specificul slstemelor de invasamat din statele membre sa devina o sursa de perfecsionare continua si de stimulare reciproca.
clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)
clear.gif (51 bytes) clear.gif (51 bytes)