D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate stiintifica


Pagina studentului


Harta siteEliberare acte de studii

    Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 2 decembrie 2014:
"Art. 2
(1) Actele de studii din sistemul național de învățământ superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirmă studii de învățământ superior efectuate și titluri și/sau calificari dobândite.
(2) Actele de studii conferă titularilor acestora drepturi si obligații care decurg din legislația în vigoare.
(3) Actele de studii sunt de tip diplomă, certificat, atestat, foaia matricolă și suplimentul la diplomă."
    Condițiile de eliberare a actelor de studii la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic:
    Departamentul eliberează acte de studii începând cu absolvenții anului 2004.
    Actele de studii se eliberează numai persoanei titulare, sau, persoanei nominalizată în procura notarială.
    * Adeverinta
        - Pentru eliberarea adeverinței de absolvire este necesar prezentarea carnetului de student.
    * Foaia matricola
        - Pentru eliberarea foii matricole la nivelul I sau nivelul II, este necesar prezentarea:
            1) diplomei de licență sau a dipomei de master eliberată de facultate, în original;
            2) buletinul în original.


 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...] Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]


 

Contact   Legislatie   Istoric