D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 

FACILITAREA ŞI ÎNDRUMAREA ÎNVĂŢĂRII PEDAGOGIEI
Rolul seminariilor specifice în formarea iniţială a profesorilor

- autor Mihaela Aurelia Ştefan


Coperta 1
Coperta 4
  Argument

   În contextul actual şcoala urmăreşte să formeze indivizi capabili să îşi asume responsabilitatea dezvoltării competenţelor.
   Învăţarea independentă, ca dimensiune a formării continue, este o problemă de actualitate în pedagogia generală. Este necesar ca procesul de învăţământ să fie orientat către această dimensiune, deosebit de importantă în afirmarea personalităţii, pentru ca educatul să fie pregătit pentru a-şi continua învăţarea şi pe cont propriu, pentru a afirma flexibilitate mentală care să-i permită adaptarea rapidă şi eficientă în diverse situaţii educaţionale.
   Învăţarea independentă nu îl vizează numai pe student, ci în primul rând procesul de învăţământ prin mijloace specifice. Pe de o parte, procesul de învăţământ contribuie la formarea pentru autoinstruire, iar pe de altă parte, autoinstruirea însăşi contribuie la realizarea procesului de învăţământ la parametri doriţi. Profesorului îi revine sarcina de a-i sprijini pe educaţi, de a-i introduce în cunoaşterea ştiinţifică, de a-i îndruma, coordona, de a organiza condiţiile şi a facilita drumul spre cunoaştere.
   Problema autoinstruirii prezintă interes atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori, întrucât rolul profesorului tinde să se schimbe, profesorul devenind tot mai mult un ghid pentru studenţi în activitatea de învăţare.
   Plecând de la premisa că profesionalizarea didactică solicită afirmarea autonomiei şi responsabilităţii, ne propunem că prezenta lucrare să devină un instrument de organizare a experienţelor de învăţare, să contribuie la dezvoltarea gândirii independente, la stimularea flexibilităţii cognitive, la rezolvarea unor conflicte cognitive, prin cercetare, formulare de întrebări şi ipoteze, anticiparea unor soluţii, prin construcţia, reconstrucţia de noi structuri, scheme, strategii cognitive.Prezenta lucrare reprezintă un mod de finalizare a unor preocupări privind formarea inţială a pregătirii profesorului şi se doreşte a fi un punct de sprijin în învăţarea pedagogiei.
   Întregul material este orientat către atingerea principalelor obiective ale formării pedagogice a viitorilor profesori: a) întregirea profesionalizării pentru cariera didactică, conform noilor cerinţe şi aşteptări sociale, culturale, ştiintifice; b) aducerea în prim plan a exersării capacităţilor, competenţelor, motivaţiei şi atitudinilor profesionale specifice şi c) asigurarea deschiderii formării acestora, în faza iniţială prin DPPD, către formarea continuă.    Capitolele I şi II ale lucrării sprijină formarea culturii pedagogice a studenţilor prin esenţializarea informaţiilor legate de profesionalizarea didactică, de importanţa formării iniţiale a profesorilor.
   Identificarea principalelor tipuri şi forme de organizare a activităţii se seminar constituie o parte consistentă a capitolului III. Sunt abordate variate tipuri şi subtipuri de seminarii de pedagogie cu exemplificarea modului de concepere şi aplicare a unor teme de specifice.
   Cap IV este util studenţilor prin prezentarea structurii de elaborare a unor lucrări aplicative (comentariul de text pedagogic; fişa bibliografică; fişa de lectură; proiectul de cercetare; eseul pedagogic; referatul; studiul de caz; recenzia; harta cognitivă şi conceptuală; portofoliul didactic), a sugestiilor metodologice şi a criteriilor de evaluare a acestora. Prin sarcinile şi instrumentele de lucru concepute pentru fiecare temă în parte, dar şi prin sintezele teoretice oferite, lucrarea îşi propune:
     -să identifice tipurile principale de seminarii de pedagogie diversificate după criterii metodologice;
     -să exemplifice aplicarea fiecarui tip si subtip de seminar în invăţarea temelor din programa de pedagogie;
     -să construiască situaţii aplicative care să faciliteze cautarea autonomă a posibilelor solutii la diverse situaţii-problemă;
     -să evidenţieze demersuri metodologice alternative în conceperea şi desfăşurarea seminariilor de pedagogie, pe de o parte, iar pe de altă parte, în structurarea propriului proces de învăţare independentă;
     -să ofere un variat material auxiliar (în Anexe), ca suporturi teoretice şi aplicative, la diferite teme abordate;
     -să ofere concluzii, sugestii pentru perfecţionarea seminarului de pedagogie;
     -să contribuie la exersarea şi dezvoltarea dimensiunilor profilului de competenţă al viitorului profesor;
     -să ofere modele explicite pentru conceperea şi elaborarea de către studenţi a diferitelor lucrari aplicative, fie pentru concretizarea studiului independent, fie pentru întocmirea portofoliului de evaluare finală;
     -să îmbine aspectul teoretic pedagogic cu cel aplicativ, oferind puncte de sprijin în învăţarea pedagogiei.    Lucrarea se adresează studeţilor-viitori profesori, indiferent de specialitate, dar şi profesorilor interesaţi de cunoaşterea, înţelegerea problematicii pedagogiei, de formarea lor pedagogică permanentă.
__________________________

A deveni profesor constructivist
- autori: Elena Joita (coord), Vali Ilie, Popescu Alexandrina Mihaela, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Ştefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu


Coperta 1
Coperta 4
__________________________

Formarea pedagogica a profesorului. Instrumente de invatare cognitiv - constructivista,
- autori: Elena Joita (coord), Vali Ilie, Popescu Alexandrina Mihaela, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Ştefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu


Coperta 1
Coperta 4
__________________________

Profesorul si alternativa constructivista a invatarii. Material-suport pedagogic pentru studentii-viitori profesori
- autori: Elena Joita (coord), Vali Ilie , Popescu Alexandrina Mihaela, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Ştefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu


Coperta 1
Coperta 4
__________________________

Pregatirea pedagogica a studentilor. Sarcini si instrumente de invatare independenta, constructivista. Pedagogie. Managementul clasei de elevi
- autori: Elena Joita (coord), Vali Ilie , Popescu Alexandrina Mihaela, Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Ştefan, Florentina Mogonea, Claudiu Marian Bunaiasu


Coperta 1
Coperta 4
  Introducere (format pdf)
__________________________

Strategii constructiviste in formarea initiala a profesorului
- autori: Elena Joita (coord), Vali Ilie , Corneliu Novac , Popescu Alexandrina Mihaela , Ecaterina Sarah Frasineanu, Florentin Remus Mogonea, Mihaela Aurelia Ştefan, Florentina Mogonea, Boboila Cristea


Coperta 1
Coperta 4
   Introducere (format pdf)
__________________________
 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...] Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric