D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate stiintifica


Pagina studentului


Harta site
Lector universitar doctor

Claudiu Marian Bunaiasu


Informatii de contact
  Telefon : 0251422567
  E-mail: claudiu_bunaiasu@yahoo.com


Studii

Experienta profesionala

Domenii de competenta

Activitate de cercetare

Studii
  -1999 - 2002 – Universitatea din Craiova, Colegiul de Institutori, specializarea : Institutori -Limba franceză
  -2000 - 2004 – Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, specializarea: Pedagogie
  -2004 –2006: Master în Ştiinţele Educaţiei, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, specializarea : Management şi evaluare educaţională
  -2006 – 2009 – Şcoala Doctorală, Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, în cadrul Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, forma de învăţământ- zi. Tema tezei de doctorat : Proiectarea şi managementul curriculumului la nivelul organizaţiei şcolare.
Titlul obţinut: Doctor în Ştiinţe ale Educaţiei

sus
Experienta profesionala
  -1 octombrie 2004 - 1martie 2006: preparator univ. asociat, D.P.P.D., Universitatea din Craiova
  -1 martie 2006 - 28 februarie 2009: preparator univ. titular, D.P.P.D., Universitatea din Craiova
  -1 martie 2009 - prezent: asistent univ. titular, D.P.P.D., Universitatea din Craiova
  -1 octombrie 2011 - prezent: lector univ. titular, D.S.E., Universitatea din Craiova

sus
Domenii de competenta
I. Cursuri și activităţi aplicative la disciplinele din cadrul programului de studii psihopedagogice, nivelul I şi nivelul II, realizat în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic:
  -Pedagogie I (Fundamentele Pedagogiei şi Teoria şi metodologia curriculumului) ;
  -Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia evaluării) ;
  -Managementul clasei;
  -Psihopedagogia învăţării ;
  -Alternative educaţionale;
  -Evaluare finală – Portofoliu didactic;
  -Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor;
  -Metodologia cercetării educaţionale;
  -Sociologia educaţiei;
  -Proiectarea şi managementul programelor educaţionale.
II. Cursuri şi activităţi aplicative la disciplinele din cadrul programului de studii pentru specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar:
  -Teoria şi metodologia curriculumului(curs şi aplicaţii);
  -Managementul instituţiilor şcolare(aplicaţii);
III. Coordonarea practicii pedagogice în învăţământul primar, a studenţilor de la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.
IV. Directorul Programului de formare continuă Redivivus (cotat cu 60 credite profesionale transferabile), adresat cadrelor didactice din judeţul Mehedinţi, organizat de Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
V. Formator şi supervizor de practică pedagogică în cadrul Proiectului POSDRU „Practica ta pentru educaţia viitorului”, ID 33675, coordonat de către Universitatea de Vest din Timişoara, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
VI. Directorul Programului Postuniversitar de Pregătire Psihopedagogică, Nivelul II, organizat de Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
VII. Activităţi de formare continuă a cadrelor didactice:
  VII.1. Titularul cursurilor Curriculum, instruire, evaluare şi Curriculum la decizia şcolii - proiectare, implementare, evaluare, în cadrul Programului de formare continuă Euroteacher, organizat de Casa Corpului Didactic Dolj.
  VII.2.Activităţi aplicative la disciplina Management educaţional , în cadrul Programul de formare a managerilor şcolari – Management educaţional “ 3D”, organizat de Universitatea din Craiova, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
  VII.3. Cursul şi activităţile aplicative la disciplina Şcoala ca organizaţie, în cadrul Programului de formare continuă Perspective ale educaţiei moderne, organizat de Casa Corpului Didactic Dolj.
VIII. Expert în cadrul Proiectului POSDRU „Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”, ID 3777, coordonat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

sus
Activitate de cercetare

I.   Cărţi publicate
  I.1. Volum de autor (în editură recunoscută de CNCSIS):

    •Seminarul didactic universitar. Seminarul disciplinelor pedagogice: structuri, conţinuturi, metodologii. (2005). Craiova: Editura Universitaria, 206 p.
    •Proiectarea și managementul curriculumului la nivelul organizației școlare . (2011).București: Editura Universitara, 375 p.

  I.2. Cărţi, în edituri recunoscute de CNCSIS,
in colaborare:
   •Maciuc, I., Ilie, V., Frăsineanu, E.S., Popescu, M.A., Ştefan, M.A., Mogonea, F., Mogonea, R., F., Bunăiaşu, C.M.(2009). Proiecte şi programe educaţionale pentru adolescenţi, tineri şi adulţi. Craiova: Editura Universitaria, 49-81
   •Joiţa, E. (coord.). (2008). A deveni profesor constructivist. Demersuri constructiviste pentru o profesionalizare pedagogică iniţială. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 49-60, 332-339.
   •Joiţa, E. (coord.). (2007).Profesorul şi alternativa constuctivistă a instruirii. Material-suport pedagogic pentru studenţii-viitori profesori(II). Craiova: Editura Universitaria, 112-115, 119-120, 196-201, 206-209.
   •Maciuc, I. (coord.). (2006). Formarea profesorilor de Religie. Studii de pedagogie diferenţiată. Craiova: Editura Sitech, 22-41, 157-183.
   •Gherghina, D., Oprescu, N., Dănilă, I., Novac, C., Ilie, V., Bunăiaşu, C., Cămăraşu, G., Păunescu, A. (coord.). (2007). Metodica predării activităţilor instructiv-educative în învăţământul preprimar. Craiova: Editura Didactica Nova.
•Gherghina, D., Ilie, V., Novac, C., Bunăiaşu, C. (coord.). (2005). Metodica predării limbii şi literaturii române în şcoala primară, gimnaziu şi liceu. Craiova: Editura Didactica Nova, 7-26, 128-130.
    •Gherghina, D., Novac, C., Matei, C., Dănilă, I., Puşcaşu, P.- C., Gherghina, M., Bunăiaşu, C. (coord.). (2005). Proiectarea pedagogică a procesului de predare-învăţare la Limba şi literatura română în ciclul primar, gimnazial şi liceal. Craiova: Editura Didactica Nova.
   •Gherghina, D., Ilie, V., Novac, C., Dănilă, I., Bunăiaşu, C. (coord.). (2004). Limba şi literatura română. Metodica predării limbii române. Craiova: Editura Didactica Nova, 156-174.
   •Gherghina, D., Novac, C., Gherghina, M., Bunăiaşu, C. (coord.). (2003). Limba şi literatura română. Metodica predării limbii române. Teste-grilă pentru concursul de competenţă .Craiova: Editura Didactica Nova.

II. Studii şi articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate
  •În reviste recunoscute de CNCSIS, categoria A: 1 studiu;
  •În reviste recunoscute de CNCSIS, categoria B+: 5 studii;
  •În reviste recunoscute de CNCSIS, categoria B: 1 studiu;
  •În reviste ştiinţifice relevante pentru domeniul Ştiinţe ale Educaţiei: 18 studii
  •În volume ale conferinţelor relevante pentru domeniul Ştiinţe ale Educaţiei: 7 studii
  •În volum colectiv, în edituri internaţionale: 4 studii
IV.Domenii de interes:
  -Teoria şi metodologia/managementul curriculumului.
  -Managementul instituţiilor şcolare.
  -Proiectarea şi managementul proiectelor educaţionale.
  -Didactica Limbii şi literaturii române în învăţământul primar.


sus
 In octombrie se deschid cursurile postuniversitare
[...]


 Inscrierea la cursurile de zi se face
[...]


 Inscrierea la cursurile ID si FR
[...]


 

Contact   Legislatie   Istoric