D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate stiintifica


Pagina studentului


Harta site
Lector universitar doctor

Vali Ilie


Informatii de contact
  Telefon : 0251422567
  E-mail:dppd@central.ucv.ro


Studii

Experienta profesionala

Domenii de competenta

Activitate de cercetare

Studii
-  Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România: Atestat de echivalare a diplomei de doctor în domeniul Științe ale Educației (2005) -  Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare din Republica Moldova: Diplomă de doctor în pedagogie (2005)
-  Universitatea din București, Facultatea de Psihologie, Sociologie și Pedagogie (Profilul Sociopsihopedagogie, Specializarea Pedagogie): Certificat de acordare a definitivării (1997)
-  Universitatea din București, Facultatea de Psihologie, Sociologie și Pedagogie (Profilul Sociopsihopedagogie, Specializarea Pedagogie): Diplomă de licență (1990-1995)
-  Liceul Pedagogic din Craiova (Profilul Pedagogic): Diplomă de bacalaureat (1986-1990)

sus
Experienta profesionala
-  2003-prezent: lector univ., DPPD, Universitatea din Craiova
-  1999-2003: asistent univ., DPPD, Universitatea din Craiova
-  1996-1999: preparator asociat, Catedra de Pedagogie-Psihologie a Facultății de Litere și Istorie, Universitatea din Craiova
-  1995-1999: profesor de pedagogie, Colegiul Național „Ștefan Velovan”, Craiova
-  1992-1995: învățătoare, Școala nr. 12, București

sus
Domenii de competenta
-  Fundamentele pedagogiei.Teoria și metodologia curriculumului
-  Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării
-  Managementul clasei de elevi
-  Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților
-  Metodologia cercetării educaționale

sus
Activitate de cercetare
  Carti
-  Cărţi de unic autor:
1.Ilie V., (2013). Clasic şi modern în abordarea conţinuturilor curriculare, București: EDP
2.Ilie V., (2011). Formarea stilului didactic din perspectiva noilor educaţii (teza de doctorat), Craiova: Editura Universitaria
3.Ilie V., (2009). Elemente de management şi leadership educaţional, Piteşti: Editura PARALELA 45
4.Ilie V., (2007). Pedagogie. Perspective teoretice şi aplicative (suport pentru curs), Craiova: Editura Universitaria
5.Ilie V., (2003). Aspecte teoretice şi practice ale seminarului de pedagogie (suport pentru activităţile de seminar), Craiova: Tipografia Universităţii din Craiova
-  Cărţi în colaborare: 15
-  Publicaţii în volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale: 15
-  Articole şi studii în reviste ştiinţifice: 12
-  Publicaţii în Anale: 25
-  Studii şi articole în alte publicații: 25

sus
 In octombrie se deschid cursurile postuniversitare
[...]


 Inscrierea la cursurile de zi se face
[...]


 Inscrierea la cursurile ID si FR
[...]


 

Contact   Legislatie   Istoric