D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate stiintifica


Pagina studentului


Harta site
Lector universitar doctor

Mihaela Aurelia Stefan


Informatii de contact
  Telefon : 0251422567
  E-mail:dppd@central.ucv.ro


Studii

Experienta profesionala

Domenii de competenta

Activitate de cercetare

Studii
-1997-2001: cursuri de zi la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, specializarea Pedagogie; examen de licenţă în 2001;
- Noiembrie 2004: doctorand în domeniul Ştiinţe de Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, la forma fără frcvenţă;
-tema tezei de doctorat: ,,Modalităţi de stimulare a dezvoltării capacităţii de învăţare autonomă la studenţi, în perspectiva optimizării formaţiei cognitive.’’

sus
Experienta profesionala
-01.09.1997 – 01.10.1997 – învăţătoare titulară – Şcoala generală cu clasele I-VIII Vânju Mare (încetat activitate pentru continuarea studiilor);
-01.09.1999 – 01.09.2000 – educatoare titulară la Grădiniţa nr. 1 Bucureşti;
-01.09.2001 – 01.09.2003 – institutor - Grădiniţa nr 246 Bucureşti;
-09.2003 – 09.2005 – preparator titular la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova, disciplinele Pedagogie şi Management Educaţional
-09.2005 – în prezent – asistent univ la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova

sus
Domenii de competenta
-  Conducerea activităţilor de seminar la disciplinele: pedagogie generală (cu submodulele: introducere în pedagogie, teoria şi metodologia curriculumului, teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării), management educaţional;
-  Pentru studenţii Colegiului de Institutori -coordonarea practicii pedagogice şi conducerea activităţilor de seminar la următoarele discipline: teoria educaţiei, teoria şi metodologia cercetării pedagogice, doctrine, şcoli şi curente pedagogice, psihopedagogia jocului;
-  Competenţe lingvistice: limba franceză- la nivelul bine (atestat 2002); abilităţi de operare pe calculator (Microsoft Office: Word, Excel)

sus
Activitate de cercetare
  Carti
  Carti in edituri acreditate, in colaborare:
1.Maciuc, I. (coord.). Studii de pedagogie diferenţiată, Craiova, Editura SITECH, 2004, pag 44 – 63, 63 – 75;
2.Maciuc, I (coord.). Şcoala democraţiei şi formarea profesorilor, Bucureşti, ED P.R.A., 2005, pag 137 – 147, 224 – 230.
3.Joiţa. E. (coord.). Strategii constructiviste în formarea iniţială a profesorilor (2005): Craiova, Editura Universitaria, pag 138 – 146, 275 – 285, 330 – 361.
4.colaborator la lucrarea: Joiţa E. (2006) Pregătirea pedagogică a studenţilor. Sarcini şi instrumente de învăţare independentă, constructivistă. Craiova Editura Universitaria
5.Maciuc (coord). Studii de pedagogie diferenţiată, nr. 3, Formarea profesorilor de religie, Edit. Sitech, Craiova, 2006

  Studii si articole
1.Formarea cadrelor didactice în vederea educării creativităţii elevilor.,în Analele Universităţii din Craiova, Seria Psihologie – Pedagie, Anul III, 2004, Edit. Universitaria, Craiova, pag 159 – 170
2.Strategii utilizate de cadrele didactice în procesul de asigurare a disciplinei elevilor, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Psihologie – Pedagie, Anul III, Edit. Universitaria, Craiova, nr. 5 – 6, 2004, pag 243 – 258
3.Paradigma contemporană a educaţiei pentru valori morale, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Psihologie – Pedagie, Anul IV, Edit. Universitaria, Craiova, nr. 7 – 8, 2005, pag 148 - 155
4.Dezvoltarea competenţei de instruire autonomă la studenţi – consecinţă educaţională a constructivismului, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Psihologie – Pedagie, Anul IV, Edit. Universitaria, Craiova, nr. 7 – 8, 2005, pag 243 - 254
5.Metacogniţia şi facilitatea reflecţiei asupra cunoaşterii, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Psihologie – Pedagie, Anul IV, Edit. Universitaria, Craiova, nr. 9 – 10, 2005, pag 84 – 94
6.Educaţia permanentă – reflecţii teoretice, direcţii şi strategii de acţiune, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Psihologie – Pedagie, Anul IV, Edit. Universitaria, Craiova, nr. 9 – 10, 2005, pag 166 – 172
7.Psihologia dezvoltării – o nouă perspectivă, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Psihologie – Pedagie, Anul V, Edit. Universitaria, Craiova, nr. 11 – 12, 2006, pag 72 – 82
8.Tehnologii de comunicare şi de informare implicate în susţinerea autodidaxiei, Analele Universităţii din Craiova, Seria Psihologie – Pedagie, Anul V, nr 11 – 12 Edit. Universitaria, Craiova, pag 255 - 268
9.Strategies of self instruction – tendencies and orientations, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Psihologie – Pedagie, Anul V, nr. 13-14, Edit. Universitaria, Craiova, 2006, pag 45– 53

  Proiecte CNCSIS
Din 2004- membru în echipa de cercetare la un proiect cu finanţare CNCSIS

sus

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric