D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate stiintifica


Pagina studentului


Harta site
Lector universitar doctor

Florentina Mogonea


Informatii de contact
  Telefon : 0251422567
  E-mail:dppd@central.ucv.ro


Studii

Experienta profesionala

Domenii de competenta

Activitate de cercetare

Studii
1997-2001 - Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Cluj-Napoca, examen de licenţă în 2001;
2001-2002 - Masterat “Educaţie Integrată”, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Cluj-Napoca, susţinerea disertaţiei în 2002;
2002 – 2008 – perioada doctorală, titlul de doctor în Stiinţele Educaţiei fiind conferit prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 3030, din 13.01.2009;
Titlul tezei de doctorat: “Formarea competenţei de autoevaluare la elevii claselor a IX-a şi a X-a”, conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Miron Ionescu.

sus
Experienta profesionala
- 2002-2003 – profesor titular de Limba şi literatura română la Grup Şcolar Tehnic, Alexandria;
- 2003 - 2004 - profesor titular de Limba şi literatura română la Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova;
- 2004 – 2006 - preparator titular D.P.P.D, Universitatea din Craiova;
- 2006 – 2009 – asistent titular D.P.P.D, Universitatea din Craiova;
- 2009 – prezent – lector titular D.P.P.D, Universitatea din Craiova.

sus
Domenii de competenta
- Introducere în pedagogie,
- Teoria şi metodologia curriculumului,
- Teoria şi metodologia instruirii,
- Teoria şi metodologia evaluarii,
- Management educaţional;
- Alternative educaţionale;
- Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor;
- Metodologia cercetării educaţionale;
- Sociologia educaţiei;
- Managementul proiectelor educaţionale.

sus
Activitate de cercetare
  Carti
  Carti publicate in edituri acreditate, sub coordonare :
1. Maciuc, I. (coord.).(2004). Studii de pedagogie diferenţiată. Craiova: Editura Sitech;
2. Maciuc, I. (coord.). (2005). Şcoala democraţiei şi formarea profesorilor. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A;
3.Maciuc, I (coord.). (2006). Formarea profesorilor de religie. Craiova: Editura Sitech;
4.Joiţa, E. (coord.). (2005). Strategii constructiviste în formarea iniţială a profesorilor. Craiova: Editura Universitaria;
5.Joiţa, E. (coord.). (2006). Pregătirea pedagogică a studenţilor – sarcini şi instrumente de învăţare independentă, constructivistă – Pedagogie. Managementul clasei de elevi. Craiova: Editura Universitaria;
6.Joiţa, E. (coord.). (2007). Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învăţare cognitiv-constructivistă. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A;
7.Joiţa, E. (coord.). (2007). Profesorul şi alternativa constructivistă a instruirii. Material – suport pedagogic pentru studenţii – viitori profesori (II). Craiova: Editura Universitaria;
8.Joiţa, E. (coord.). (2007). A deveni profesor constructivist. Demersuri constructiviste pentru o profesionalizare pedagogică iniţială.Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică R.A.
  Caiet de seminar
1.   Profesorul şi managementul clasei de elevi. Fundamente teoretice. Ipoteze şi soluţii aplicative. Sarcini şi instrumente de lucru. Profilul de competenţă managerială a profesorului.,(2009). Craiova: Editura Universitaria
  
  Participari la conferinte nationale si internationale:
8

  Studii si articole publicate reviste acreditate CNCSIS:
14

  Proiecte CNCSIS

- In perioada 2004- 2007 - membru în echipa de cercetare la un proiect cu finanţare CNCSIS.

sus

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric