LISTA DE LUCRĂRI


***In curs de publicare***

Unification By Structural Discreteness

 

a) Teza de doctorat

     "Spaţii topologice cu conuri" – domeniul Analiză Matematică, conducator ştiinţific: Prof. Dr. Doc. Eugen Dobrescu; susţinută public la Universitatea din Craiova în 24 iunie 1972

 

b) Cărţi şi capitole din cărţi publicate

b1) Monografii în edituri recunoscute CNCSIS

1)         Mathematical Analysis, Differential Calculus – 273 pag, Autori: Predoi Maria, Bălan Trandafir;  Editura Universitaria, 2005, Craiova, ISBN: 973-742-183-3 (pdf)

2)         Mathematical Analysis, Integral Calculus – 193 pag, Autori: Predoi Maria, Bălan Trandafir;  Editura Universitaria, 2005, Craiova, ISBN:973-742-184-1 (pdf)

3)         Mathematical Logic and Set Theory – 142 pag., Editura SITECH, Craiova, 2008, ISBN 978-973-746-990-8

 

b2) Manuale universitare în edituri recunoscute CNCSIS

[1]    Capitole de Matematici Aplicate – Analiză Fourier, Ed. “Universitaria”, Craiova, 1998

 

[2]    Capitole de Matematici Aplicate – Transformata Laplace, Ed. “Universitaria”, Craiova, 2001

 

[3]    Analiză Fourier – Elemente de teorie şi probleme, Ed. SITECH, Craiova, 2001 (în colaborare  

         cu Cătălin Şterbeţi)

 

[4]    Relativitate în timp real, Ed. “Universitaria”, Craiova, 2001 (în colaborare cu Ion Chiriac)

 

[5]   Ecuaţii diferenţiale, Ed. SITECH, Craiova, 20007 (în colaborare cu Cristian Dăneţ)

 

b3) Contribuţii la alte cărţi în edituri recunoscute CNCSIS

b4) Monografii în alte edituri

[1]    Guide to Mathematical Terms, Ed. “Radical”, Craiova, 1998

 

[2]   Analiză complexă, Ed. MJM, Craiova, 2005  (în colaborare cu Cătălin Şterbeţi)

 

b5) Manuale universitare în Reprografia Universităţii

[1]     Culegere de probleme de matematici speciale, 1977 (în colaborare cu G. Florescu, L. Stoica

          şi A. Diamandescu)

 

[2]    Curs de Matematici Speciale, Vol. I , II, 1978 (în colaborare cu G. Florescu şi L. Stoica)

 

[3]     Matematici Speciale II, 1979 (Elemente de analiză funcţională şi distribuţii)

 

[4]     Matematici Speciale – curs şi culegere de probleme (capitole de Ecuaţii diferenţiale şi Funcţii

          speciale), 1980

[5]     Capitole speciale de Analiză Funcţională – Spaţii cu produs interior indefinit, 1987

 <1   2   3  4   5  6 >

     

Educatie
Activitate didactica
Cercetare
Contacte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 DMA          Membri