[24]  Generalizări ale spaţiu-timpului minkowskian, Lucrările Seminarului Ştiinţific “Spaţii Liniare Ordonate Topologice” Nr. 12(1991), p.56-57

 

[25]   Remarks on Linear Horistologies, Proc. of the 4-th Symposium of Math. and its Appl., Univ. Tehnică din Timişoara, 1-2 nov. 1991, p.41-50 (în colaborare cu D. Constantinescu)(pdf)

 

[26]    Structuri horistologice simetrice, comunicare la sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de

          Matematică-Informatică din Craiova, 18 dec. 1992

 

[27]   Symmetric Horistologies, Lucrările Seminarului Ştiinţific “Spaţii Liniare Ordonate  

         Topologice”, Sinaia, 15-17 iunie 1992, Nr. 13(1992), p.1-3

 

[28]   Super-additivity in Mathematical Actualities, Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Univ. Constantin Brâncuşi – Târgu-Jiu, 14-16 mai 1993, Vol.I, p.7-12

 

[29]    Emergenţa secvenţelor,  comunicare la sesiunea ştiinţifică a Facultăţii de Matematică-

           Informatică din Craiova, 11 dec. 1993

 

[30]   Tipuri de emergenţă, comunicare la Sesiunea Ştiinţifică a Cadrelor Didactice – Secţiunea Matematică, Craiova, 6 dec. 1996

 

[31]  Structuri ale discretului, comunicare la Sesiunea Ştiinţifică a Cadrelor Didactice – Secţiunea  Informatică, Craiova, 6 dec. 1996

 

[32]  Transition from continuity to discreteness, Mini-Workshop în Dinamică Neliniară, Fac. Mat-Inf. Craiova, 21 martie 1997

 

[33]  Using time in Managing the Complexity of Causal Relationship in Parallel and Distributed Systems, SINTES 9, p.30-39 (Proceedings of the International Symposium on System Theory – IXth Edition, Craiova, 4-6 June 1998, colaborare cu M. Mocanu) 

 

e) Brevete de invenţie

f) Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant

f1) Granturi/contracte de cercetare-dezvoltare internaţionale obţinute prin competiţie

f2) Granturi/contracte de cercetare naţionale obţinute prin competiţie

      

  • " Fazele pe 1993 si 1994 ale contractului cu tema: ,,Analiza  functionala pe spatii ordonate cu matrici supra - aditive'' nr. 5006 C / 13 teme noi la beneficiar, 19 C / 13 teme noi la executant

        Autori: Balan Trandafir, Predoi Maria, Cojocaru Ion, Balan Virgil.

  • Sisteme de acţionare optimale (pierderi minime,şoc limitat, conţinut redus de armonici) telecomandate, pentru poduri rulante.Grant ANSTI –2000.Anii 2000,2001,2002.Responsabil Manolea Gheorghe

  • Sistem computerizat pentru controlul si incercarea produselor din cauciuc in vederea evaluarii conformitatii acestora , Grant CALIST,nr.4221/2003,Director proiect Manolea Gheorghe,Anii 2003-2005

  • Cercetari teoretice si experimentale privind telecomanda vocala a sistemelor de actionare a instalatiilor de ridicat folosind tehnici neuro-fuzzy, grant CNCSIS,nr.17C/2005,Tema 12,cod CNCSIS 89,Director proiect Manolea Gheorghe, Anii 2005, 2006, 2007.

 

f3) Contracte naţionale cu firme şi institute de cercetări

 

[1]    Studiul variantelor optime de exploatare în cariera Tismana, contract al Catedrei de Analiză Matematică cu I.M. Rovinari, 1975

 

[2]    Studiu privind organizarea activităţii de întreţinere şi reparaţii a escavatoarelor, absetzerelor şi transportoarelor cu bandă din dotarea I.M. Rovinari, contract al Catedrei de Analiză Matematică cu I.M. Rovinari, 1977

 

[3]     Deformaţia termoelastică a electrozilor din cărbune pentru siderurgie, contract cu caracter  interdisciplinar încheiat de Universitatea din Craiova cu I.P.C. Slatina, 1985

 

 <1   2   3  4   5  6 >

 

Educatie
Activitate didactica
Cercetare
Contacte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 DMA          Membri