c3) Articole īn reviste recunoscute CNCSIS, tip C

c4) Articole īn alte reviste internaţionale

d) Studii publicate īn volumele unor manifestări ştiinţifice

[1]   Nad-aditivnīe funkţionalī v lineinīh prostranstvah, Colocviu de Analiză Funcţională (coord. prof. B.Z. Vulih), Fac. Matem., Univ. Leningrad, 10. dec. 1968

 

[2]   Uporiadocenosti, rasstoianie i topologia, Colocviu de Analiză Funcţională (coord. prof.

       B.Z. Vulih), Fac. Matem., Univ. Leningrad, 10. dec. 1968

[3]   Bidimensional Analysis – Methods ans Structures, comunicare la Sesiunea ştiinţifică a

        Institutului de Matematică din Tübingen din 5 feb. 1974 (ca bursier Humboldt)

 

[4]    Discrete Structures for Sets of Events, comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Matematică din Tübingen din 25 oct. 1974 (ca bursier Humboldt)

 

[5]     Zeeman-Nanda Topologies on a Minkowskian Space-Time, comunicare la Sesiunea ştiinţifică a Institutului de Matematică din Tübingen din 5 feb. 1974 (ca bursier Humboldt)

 

[6]     Qualitative Structures of Super-additivity, The 1st International Conference on Operators in Krein Spaces and Applications, Winnipeg, Canada, 2-6 oct. 1994

 

      

d1) Studii  publicate īn volume (cu ISBN) indexate īn baze de date internaţionale

d2) Studii publicate īn volumele (cu ISBN) unor conferinţe internaţionale desfăşurate īn străinătate

d3) Studii publicate īn volumele  (cu ISBN)  unor conferinţe internaţionale desfăşurate īn ţară

d4) Studii publicate īn volumele altor conferinţe internaţionale desfăşurate īn străinătate sau īn ţar     

d5) Studii publicate īn volumele unor conferinţe naţionale

[1]    O posibilitate de construire a funcţionalelor supra-aditive īn spaţii liniare reale, comunicare la cea de a XIII-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice ale Institutului Politehnic din Timişoara, 9-11 mai 1968

 

[2]     The principles of the bidimensional analysis, Balcaniada tinerilor matematicieni, Bucureşti,  1971

 

[3]     Asupra funcţiilor monotone pe spaţii Minkovski, Comunicare la Sesiunea de Comunicări “Craiova Universitar㔠din 19-20 sept. 1975

 

[4]   Aspecte relativiste īn teoria generală a sistemelor, Lucrările celui de al III-lea Colocviu de Cercetări Operaţionale, Cluj-Napoca, 20-21 oct. 1978, p.15-21

 

[5]    Asupra calităţii funcţionării biosistemelor – Evaluare numerică, Consfătuirea Naţională

        “Modelarea Matematică īn Biologie şi Medicină”, Craiova, 13-14 mai 1978 (īn colaborare cu prof.dr. Contantin Bălăceanu-Stolnici şi medic Pretoriu Unguru)

[6]     Studiul axiomatic al invarianţilor sistemelor dinamice, Simpozion de Analiză Funcţională şi Aplicaţii, Craiova, 2-3 nov. 1979 

 

[7]   Asupra sistemelor Jacak-Tchon, Lucrările primului Simpozion Naţional de Teoria Sistemelor  Craiova, 14-15 nov. 1980, p.190-194 (īn colaborare cu G. Turcitu şi C. Pescăruş)

 

 

 <1   2   3  4   5  6 >

 

Educatie
Activitate didactica
Cercetare
Contacte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 DMA          Membri