[8]   Operatori neliniari în teoria invariantivă a sistemelor, Lucrările celui de al treilea Simpozion Naţional de Analiză Funcţională şi Aplicaţii, Craiova, 6-7 nov. 1981, p.20-30 (în colaborare  cu C. Pescăruş şi D. Burdescu)

 

[9]     Structuri prelaticiale pe spaţii Banach ordonate, Al treilea Simpozion Naţional de Analiză Funcţională şi Aplicaţii, Craiova, 6-7 nov. 1981 (în colaborare cu G. Turcitu)

 

[10]   Asupra cauzalităţii sistemelor relativiste, Lucrările celui de al doilea Simpozion Naţional de Teoria Sistemelor, Craiova, 4-5 nov. 1982, p.261-267

 

[11]   Probleme ale descrierilor invariantive ale sistemelor dinamice, Lucrările Simpozionului Naţional de “Probleme de cibernetică teoretică şi aplicată”, Craiova, 14-15 ian. 1983, p.35-40

 

[12]   Asupra spaţiilor de evenimente,Lucrările celui de al IV-lea Simpozion Naţional de Analiză Funcţională şi Aplicaţii, Craiova, 4-5 nov. 1983, p.273-276

 

[13]   Stabilitatea sistemelor relativiste, Lucrările celui de al IV-lea Simpozion Naţional de Analiză Funcţională şi Aplicaţii, Craiova, 4-5 nov. 1983, p.297-304 (în colaborare cu M. Predoi)

 

[14]   Metrici restrânse în relativitatea specială, comunicare la cea de a XV-a Conferinţă Naţională de Geometrie şi Topologie, Univ. din Timişoara, 2-7 iulie 1984

 

[15]   Asupra invarianţei stabilităţii, Lucrările celui de al III-lea Simpozion Naţional de Teoria

         Sistemelor, Craiova, 7-9 nov. 1984, p.39-43 (în colaborare cu M. Predoi şi G. Turcitu)

 

[16]   Descrierea invariantivă a mişcării punctului în spaţiu, Lucrările celui de al III-lea Simpozion Naţional de Teoria Sistemelor, Craiova, 7-9 nov. 1984, p.34-38 (în colaborare cu G. Turcitu şi C. Pescăruş)

 

[17]   Inegalităţi fundamentale în spaţii cu produs interior, comunicare la cel de al II-lea Simpozion Naţional “Inegalităţi Matematice”, Sibiu, 15-16 dec. 1984

 

[18]   Asupra spaţiilor cu produs interior indefinit, Lucrările Seminarului Ştiinţific “Spaţii Liniare Ordonate Topologice”, Braşov, 15-17 iunie 1985, Nr. 6(1985), p.1-22

 

[19]   Polara unei norme supra-aditive, comunicare la al VII-lea Colocviu de Spaţii Liniare

         Ordonate Topologice, Craiova, 14-16 iunie 1986

 

[20]   Sisteme dinamice în timp relativist, Lucrările celui de al IV-lea Simpozion Naţional de Teoria Sistemelor, Craiova, 29-30 mai 1986, p.112-117

 

[21]  Asupra normelor intrinseci în spaţii Pontriaghin, Al IV-lea Simpozion de Analiză Funcţională şi Aplicaţii, Craiova, 7-8 nov. 1986

 

[22]  Asupra izometriilor unui spaţiu Hilberrt, Comunicare la cel de al VIII-lea Colocviu de Spaţii Liniare Ordonate Topologice, Braşov, 13-14 iunie 1987

 

[23]  Descrierea invariantivă a mişcării punctului, comunicare la al V-lea Simpozion de Analiză Funcţională şi Aplicaţii, Craiova, 3-4 nov. 1989

 

 <1   2   3  4   5  6 >

 

Educatie
Activitate didactica
Cercetare
Contacte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 DMA          Membri