D.P.P.D. Universitatea din Craiova
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova
rom ††fra ††eng


Home


Departament


Educatie


Activitate de cercetare


Pagina studentului


Harta site


Relația cu mentorii de practic„ pedagogic„


††Organizarea, coordonarea, evaluarea practicii pedagogice
††Fișa de evidenț„ a practicii pedagogice
††Fișa de evaluare a lecției
††Chestionar relația mentor-student
††Foaie colectiv„ de prezenț„
††Metodologie privind plata practicii pedagogice

†Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
†Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...]


†Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...]Link
inapoi

Contact ††Legislatie ††Istoric