Universitatea din Craiova
Welcome Page
Location
University of Craiova
Faculties
Romanian Language Classes
Library
Practical Information
Vocabulary
City Highlights
Sport & Entertainment
 
address: 13, A.I. Cuza Street, Craiova, 200585
phone: + (4) 0251 418 515
fax: + (4) 0251 418 515
email: ifgcraiova@yahoo.com
web: cis01.central.ucv.ro/ifg/
Study plans for bachelor programme, field: Natural Sciences
Specialisation: Geography

Year of study 1

Show all information        Hide all information
Semester no.: 1; Duration : 14 weeks
Cartography-Topography
Meteorology and Climatology
Hydrology-Oceanography
Geografia resurselor naturale
Informatică aplicată
Foreign Language
History of geographical discoveries - facultative
Physical Education
Geografie fizică generală
Semester no.: 2; Duration : 14 weeks
Geografie umană generală
Meteorology and Climatology
Geografie economică
Teledetecţie şi fotogrametrie
General and Romanian Geology
Research methodology in geography
Foreign Language
Physical Education

Year of study 2

Show all information        Hide all information
Semester no.: 1; Duration : 14 weeks
Geomorfologie generală
Biogeography
Geography of Soils
Geography of Tourism
Sinoptic Metheorology
Geografia hazardelor şi riscurilor naturale şi antropice
Foreign Language
Geografia serviciilor şi circulaţiei
Geografia populaţiei
Semester no.: 2; Duration : 14 weeks
Geomorfologie dinamică
Geografia aşezărilor umane
Solurile României
Quaternary geography
Geography of Europe
Metode şi tehnici de analiză a datelor geografice
Practice
Geografie regională
Oceanografie
Foreign Language
Topoclimatology

Year of study 3

Show all information        Hide all information
Semester no.: 1; Duration : 14 weeks
Physical Geography of Romania
Environmental Geography
Regional geography of Romania
Geografia continentelor extraeuropene
Modificări globale ale mediului
Social and Cultural Geography
Zone şi arii protejate
Political geography
Human and Economic Geography of Romania
Carstology
Semester no.: 2; Duration : 14 weeks
Physical Geography of Romania
Regional geography of Romania
Geografia continentelor extraeuropene
Impact studies methodology and environment conservation strategies
Turistic potential of Romania
Water Resources
Environmental Geography
Territorial organization and planning
Human and Economic Geography of Romania
Teledetection and GIS
Geographic Toponymy

Copyright © University of Craiova 2010. Website of the University of Craiova

Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

University of Craiova, Romania

address: st. A. I. Cuza no.13, Craiova, Romania, zip: 200585
fax: +40 251 411688
tel: +40 251 411688