Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Structuri de conducere
Structuri cu rol consultativ
Functii de conducere
Istoric functii de conducere
Pagina Universitatii

 

STRUCTURI CU ROL CONSULTATIV

Structurile cu rol consultativ sunt:

  • Biroul Senatului universitar
  • Biroul Consiliului de administratie;
  • Biroul Consiliului facultatii.

Biroul Senatului universitar

Biroul Senatului universitar este constituit din:
preşedintele Senatului universitar;
directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat;
câte un reprezentant al fiecărei facultăţi, desemnat prin votul membrilor facultăţii din Senatul universitar;
un reprezentant al studenţilor din Senatul universitar, desemnat prin votul acestora;
un reprezentant desemnat de Uniunea Sindicală din Universitate, membru al Senatului universitar.
Biroul Senatului universitar se formează în maximum 15 zile de la constituirea Senatului nou-ales şi este validat în plenul Senatului universitar.
Biroul Senatului universitar este convocat de preşedintele Senatului universitar, care conduce şedinţele acestei structuri consultative.
Biroul Senatului universitar consiliază preşedintele Senatului universitar în probleme academice curente ale Universităţii.

 

Biroul Consiliului de administratie

Biroul Consiliului de administraţie este constituit din:
rectorul şi prorectorii Universităţii;
directorul general-administrativ;
reprezentantul studenţilor în Consiliul de administraţie.
Biroul Consiliului de administraţie este convocat de rector, care conduce şedinţele acestei structuri consultative.
La şedinţele Biroului Consiliului de administraţie participă ca invitaţi ai rectorului: directorii direcţiilor administrative, directorul Bibliotecii universitare, secretarul şef al Universităţii, şeful serviciului de contencios, lideri ai sindicatelor legal constituite din Universitate, alte persoane din Universitate sau din afara ei.
Biroul Consiliului de administraţie acordă consultanţă rectorului în gestionarea problemelor administrative curente ale Universităţii.
 

Biroul Consiliului facultăţii

Biroul Consiliului facultăţii este constituit din:
decanul şi prodecanii facultăţii;
şefii de departament din facultate;
un reprezentant al studenţilor din Consiliul facultăţii, ales prin votul acestora.
Biroul Consiliului facultăţii este convocat de decan, care conduce şedinţele acestei structuri consultative.
La şedinţele Biroului Consiliului facultăţii participă ca invitat al decanului liderul organizaţiei sindicale legal constituite din facultate.
Biroul Consiliului facultăţii acordă consultanţă decanului în rezolvarea problemelor academice şi administrative curente ale facultăţii.
 


Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 03-12-2023 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".