PEER REVIEW

CALITATEA DE AUTOR implică asumarea răspunderii pentru conţinutul ştiinţific şi pentru modul de prezentare a articolului.

EVALUAREA ARTICOLELOR va fi făcută in orb, în termen de 30 de zile de la primirea acestora. Ambele versiuni (în română şi în limba străină) vor fi supuse procesului de evaluare.
Autorii vor primi rezultatul evaluării:
a) articol acceptat;
b) articol acceptat cu modificări;
c) articol respins.

CRITERIILE DE EVALUARE A ARTICOLELOR:
1) abordarea unui subiect de interes;
2) analiza aprofundată a ideilor stiinţifice;
3) originalitatea conţinutului;
4) încadrarea în profilul revistei;
5) alegerea unui titlu adecvat;
6) bibliografia actualizată (sursele indicate în text şi în notele de subsol trebuie să se regăsească la bibliografie).

ETICA REVISTEI
Articolele acceptate pentru publicare în revista SCOL nu mai pot fi trimise la redacţia altei reviste. Manuscrisele care conţin pasaje plagiate vor fi respinse. Nu se primesc articole care au fost publicate în alte reviste/volume.