INFORMAȚII GENERALE DESPRE REVISTĂ

Prezentare generală
„Studii și cercetări de onomastică și lexicologie” (SCOL) este o publicație anuală (din anul 2008), care se înscrie în tradiția cercetării onomastice a Universității din Craiova, inițiată de regretatul profesor universitar Gheorghe Bolocan, care a coordonat revista „Studii și cercetări de onomastică” (1995-2003).
Domenii de interes permanent pentru lingviști, onomastica și lexicologia reflectă unitatea limbii și diversitatea, în sincronie și în diacronie. În revista SCOL, cele două domenii sunt delimitate, deși interferența lor este vizibilă în multe situații. Prin intermediul articolelor, al comentariilor și al prezentărilor de carte, revista oferă posibilitatea filologilor români și străini (cercetători, profesori, doctoranzi și maeștri) să evidențieze aspectele onomastice și lexicologice ale spațiului european. Secțiunea Academica prezintă informații actuale despre evenimente științifice naționale și internaționale, pe teme de onomastică, de lexicologie și de terminologie. Sub titlul Apariții editoriale recente, cititorii pot fi informați despre cele mai recente publicații ale acestor domenii sau ale domeniilor conexe.
După evaluarea CNCS din decembrie 2012, revista SCOL este clasificată în categoria B.
           

Informații pentru autori
Manuscrisul trebuie scris în limbile română și engleză sau franceză. Autorii din România și din Republica Moldova trebuie să trimită materialul în limbile română și franceză / engleză. Ambele variante vor fi supuse evaluării. Autorii străini își vor prezenta articolele în engleză sau în franceză.
Cerințele de scriere sunt următoarele:
Titlul - corp 14, cu caractere aldine.
Numele autorului, al instituției și al adresei de e-mail - corp 12, aldine, dreapta.
Textul - corp 12, format A4, caractere Times New Roman; la 1.5 rânduri; note de subsol, corp 10.
Rezumatul și cele cinci cuvinte-cheie în limba română, de asemenea.
Indicații bibliografice:
Pentru cărți:
Numele autorului, prenumele, titlul cărții (cu caractere italice), localitatea, editura, anul apariției.
De exemplu:
Bidu-Vrăneanu, Angela, Lexicul specializat în mișcare. De la dicționare la texte, București, Editura Universității din București, 2007.
Pentru periodice:
Numele autorului, prenumele, titlul articolului (în italice), titlul revistei (între ghilimele), numărul, orașul, editura, anul apariției , pagina (paginile).
De exemplu:
Manea, Constantin, Manea, Maria-Camelia, Remarks on some Phraseological and Apophthegmatic Units in English and Romanian − Convergent and Divergent Points, în „Perspective contemporane asupra lumii medievale” no 1/2009, Piteşti, Editura Tiparg, p. 104-108.
Termen-limită:
Articolele pot fi trimise în perioada 01.02. - 28.02. a.c., la adresele:
scol.craiova@gmail.com (Colegiul de redacție) sau
silvia.pitiriciu58@gmail.com (Redactor-șef).
Primirea articolului va fi confirmată în termen de două zile printr-un mesaj electronic. Dacă nu primiți mesajul de confirmare, trebuie să vă adresați redacției telefonic:
Pentru colaboratorii din România și din Republica Moldova: 0743065882.
Pentru colaboratorii din străinătate: 0746033212 (limba engleză); 0746095904 (limba franceză).
Calendar:
01.02 - 28.02 - primirea articolelor
01.03 - 28.04 - evaluare
01.05 - 02.05 - comunicarea rezultatelor evaluării
03.05 - 15.05 - primirea articolelor (traduse, refăcute)
16.05 - 15.07 – redactarea materialelor
20.07 - predarea materialelor editurii