Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Departamentul de Formare Continua si Legatura cu Mediul Socio-Economic si Cultural, (DFC-MESC)
Organizare
Practica studenti / masteranzi
Educatie permanenta
Legatura Universitate - mediul socio-economic si cultural
Legislatie
Contact
Pagina Universitatii

 

Download Acrobat Reader

 

Departamentul de Formare Continua si Legatura cu Mediul Socio–Economic si Cultural, (DFC-MESC)

ORGANIZARE


REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DFC-MESC

Activităţile DFC-MESC sunt coordonate de Consiliul DFC-MESC, prezidate de un Director şi se subordonează Prorectorului care răspunde de Studii universitare (licenţă, masterat, doctorat), Perfecţionare şi studii postuniversitare.

Consiliul DFC-MESC este format din:

  • Directorul DFC-MESC
  • câte un Reprezentant al fiecărei facultăţi, care sunt numiţi de Consiliile facultăţilor ;
  • Directorul Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională (CCOP) al Universităţii din Craiova.


Prof.dr.ing. Dan Popescu - Prorector care răspunde de Studii universitare (licenţă, masterat, doctorat), Perfecţionare şi studii postuniversitare

Prof. dr. ing. Daniela ROŞCA – Director DFC-MESC

REPREZENTANTII FACULTATILOR IN CONSILIUL DFC-MESC:

Nr. crt.

Facultatea

Reprezentanţi ai facultăţilor

Contact

1.

 Facultatea de Litere

Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu 

cteodorescu05@yahoo.fr

2.

Facultatea de Matematică şi Informatică

Conf. univ. dr. Cristea Boboilă 

cristea.boboila@gmail.com

3.

Facultatea de Fizică

Prof. univ. dr. Marcela Ursache

ursachemarcela@yahoo.com

4.

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Prof. univ. dr. Tudor Nistorescu 

tudor.nistorescu@yahoo.com

5.

Facultatea de Drept si Ştiinţe Administrative

Conf. univ. dr. Daniel Ghiţă 

ghita.daniel@gmail.com

6.

Facultatea de Teologie

Conf. univ. dr. Mihai Valentin Vladimirescu

vladimirescu_mihai@yahoo.com

7.

Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie

Conf. univ. dr. Adriana Neacşu 

aneacsu@yahoo.com

8.

Facultatea de Electrotehnică

 Conf. univ. dr. ing. Mitică Iustinian Neacă

ineaca@elth.ucv.ro

9.

Facultatea Inginerie în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială

Prof. univ. dr. ing. Daniela Roşca 

drosca2003@yahoo.com

10.

Facultatea de Automatica, Calculatoare şi Electronică

Prof. univ. dr. ing. Eugen Iancu 

iancu@automation.ucv.ro

11.

Facultatea de Mecanică

Conf. univ. dr. ing. Nicolae Craciunoiu 

ncraciunoiu@yahoo.com

12.

Facultatea de Agricultură

Prof. univ. dr. Aurel Călina 

topo_cadastru@yahoo.com

13.

Facultatea de Horticultură

Conf. univ. dr. ing. Daniela Dolores Cichi 

danielacichi@yahoo.com

14.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Lect. univ. ec. dr. Mihai Barbu 

mihai_rc@yahoo.co.uk

15.

Facultatea de Chimie

Conf. univ. dr. Cristian Tigae 

ctigae@yahoo.com

16.

Facultatea de Inginerie şi Managementul Sistemelor Tehnologice Severin

Conf. univ. dr. ing. Mihai Demian

mihaidemian@yahoo.coming. Bărăgan Stelian - Directorul Centrului de Consiliere şi Orientare Profesională (CCOP) al Universităţii din Craiova.

Daniela Luca - Referent


Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 09-08-2022 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".