TitleUniv

Revistă internaţională de studii argotice

ISSN: 2286-3893

ISSN-L: 2286-3893

Argotica1

Revista online ARGOTICA, Nr. 1(4)/2015
ISSN: 2286-3893

Lexicografia argotică – ieri, astăzi şi mâine

Istoria lexicografiei argotice este un subiect la fel de fascinant ca însuși argoul. Studiul sistematic al argoului ar fi, practic, imposibil, fără contribuția lexicografilor, a celor care, de-a lungul istoriei au consemnat și conservat fapte de limbă cu o existență adesea efemeră în subculturile care le-au generat. Acest număr al revistei Argotica este dedicat lexicografiei argotice de ieri, astăzi și mâine, propunând o serie de teme precum: 1) studiul comparatist al lexicografiei argotice din marile culturi occidentale (origini și evoluție);
2) migrația termenilor argotici dintr-o cultură / limbă în alta, în diferite epoci istorice, sesizabilă tocmai datorită lucrărilor de lexicografie;
3) renașterea lexicografiei argotice în țările din fostul bloc comunist, în care argoul a fost, timp de decenii, un subiect tabu;
4) stadiul actual al lexicografiei argotice în diferite culturi naționale,

dar și găsirea unor răspunsuri la o serie de întrebări ce țin de viitorul acestei ramuri a lingvisticii:

1) se poate vorbi despre un argou globalizat sau despre tendințele de globalizare a unor limbaje utilizate în „satul global” creat de Internet?;
2) putem vorbi despre o extindere a imperialismului lingvistic, de o dominație a limbii engleze, și la nivelul argoului?;
3) există, în țările ex-comuniste, ca o tendință opusă globalizării, o înflorire fără precedent a argoului local, „neaoș”?
4) în condițiile dinamicii actuale a tuturor limbilor, mai poate fi realizat un dicționar de argou de către un singur autor sau realizarea acestui gen de activitate a devenit / va deveni posibilă doar în echipă? (a se vedea, de pildă, apariția dicționarelor „urbane”, colective și anonime, din diferite culturi);
5) putem vorbi, în prezent, despre o ofensivă a argoului în spațiul public și despre ștergerea frontierelor tradiționale dintre argou și limba literară general-acceptată?
Acestea sunt doar câteva sugestii, autorii fiind invitați să producă lucrări orientate fie spre prezentarea unor elemente specifice argoului din diferite culturi, fie spre interacțiunea dintre culturi, vizibilă în migrația argoului, fie spre tendințele de globalizare menționate mai sus.
Calendar:

- 31 august 2015: trimiterea propunerilor
- 10 septembrie 2015: evaluarea propunerilor şi notificarea autorilor
- 10 decembrie 2015:trimiterea articolelor
- 30 decembrie 2015: termenul limită pentru depunerea articolelor ce au avut nevoie de modificări
- 31 ianuarie 2016: publicarea online a revistei

Instrucţiuni pentru propuneri:

- numele şi prenumele autorului
- afiliere (universitate / instituţie, facultate, departament, echipă de cercetare etc.)
- titlul propunerii
- rezumat (200-250 de cuvinte)
- 3-5 cuvinte cheie
- bibliografie minimală (5 titluri)

Contacte pentru trimiterea propunerilor:

George VOLCEANOV Responsabil de număr (pentru propunerile în engleză și în română):
geovolceanov@yahoo.com

Laurenţiu BĂLĂ (pentru propunerile în franceză, în italiană şi în spaniolă):
lbala@central.ucv.ro

Pagina web a revistei: <http://cis01.central.ucv.ro/litere/argotica/>