Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Departamentul de Formare Continua si Legatura cu Mediul Socio-Economic si Cultural, (DFC-MESC)
Organizare
Practica studenti / masteranzi
Educatie permanenta
Legatura Universitate - mediul socio-economic si cultural
Legislatie
Contact
Pagina Universitatii

 

Download Acrobat Reader

 

Departamentul de Formare Continua si Legatura cu Mediul Socio–Economic si Cultural, (DFC-MESC)


Departamentul de Formare Continuă şi Legătură cu Mediul Socio–Economic şi Cultural, (DFC-MESC) monitorizează activităţile de formare continuă la nivel de universitate, în colaborare cu toate facultăţile, în vederea promovării unor programe de formare care să răspundă la una dintre problemele actuale ale societăţii civile – necesitatea formării pe piaţa muncii a persoanelor care doresc să-şi găsească un loc de muncă sau doresc să-şi lărgească spectrul de cunoştinţe cu noutăţi din domenii complementare.

La baza DFC-MESC stă o activitate interdisciplinară susţinută de cadre didactice de la diferite facultăţi din cadrul Universităţii din Craiova.

Complementaritatea trainerilor în susţinerea cursurilor este generată de concepţia unitară, modulară a cursurilor, dezvoltându-se punctual anumite secvenţe care contribuie la formarea/ perfecţionarea grupurilor ţintă.

Componenţa echipei, prin complementaritatea trainerilor (traineri cu experienţă în proiecte de cercetare internaţionale, traineri cu experienţă în managementul de proiect, traineri cu experienţă în managementul financiar etc.), atestă faptul că oferta de cursuri îşi propune să răspundă la cererile deja formulate de mediul socio-economic, dar şi disponibilitatea de a particulariza serviciile la solicitările ulterioare ale potenţialilor beneficiari.

DFC-MESC creează cadrul corespunzător, conform legislaţiei în vigoare, în vederea realizării stagiilor de practică pentru studenţi / masteranzi.

Universitatea din Craiova consideră educaţia permanentă ca un parcurs integrator al tuturor influenţelor educaţionale, într-un sistem coerent şi convergent.


Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 09-08-2022 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".