Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova

DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Misiune, obiective
Politici, practici, structuri
Documente publice
Documente cu acces restricţionat
Pagina Universităţii

 
Politica instituţională de evaluare şi asigurare a calităţii

UCv dispune de un sistem integrat de management al calităţii pe care îl îmbunătăţeşte permanent. Documentul de referinţă este Codul de asigurare a calităţii. Unităţile funcţionale ale UCv au regulamente proprii, transpuse de DMC în proceduri operaţionale.

Sistemul de Management al Calităţii (SMQ) asigură evaluarea internă a calităţii şi monitorizarea indicatorilor de rezultat. Pe această bază, DMC furnizează feedback-ul necesar managementului pentru a întocmi planuri de măsuri de îmbunătăţire a calităţii proceselor care se desfăşoară în UCv, în scopul atingerii obiectivelor.

UCv urmăreşte să-şi compatibilizeze complet SMQ cu EN SR IWA 2 -2009 şi „European Standards and Guidelines - ESG”.

Practici de evaluare şi asigurare a calităţii la UCv

Practicile de asigurare a calităţii la Universitatea din Craiova gravitează ciclic într-o matrice cu rezultate confirmate: proiectare – implementare - operare şi monitorizare – evaluare – reacţie adaptivă. Încă din faza de proiectare, dar cu precădere în cea de evaluare periodică se insistă pe concentrarea asupra relaţionării cu mediul extern al UCv. Evaluările interne, completate de cele externe, instituţionale sau sectoriale, reprezintă intrarea buclei de reacţie prin care UCV îşi adaptează anual politicile din Planurile operaţionale şi cvadrienal obiectivele din Planurile strategice, pentru a răspunde mai bine misiunii încredinţate de societate şi celei asumate în baza autonomiei universitare.

Structuri de evaluare şi asigurare a calităţii la UCv

Demersurile pentru crearea şi consolidarea unei culturi a calităţii la UCv au fost formalizate în anul 2000, prin constituirea Departamentului de Managementul Calităţii (DMC), reorganizat în 2006 şi 2012. DMC este statuată de Carta UCv, la Art. 162, iar obiectivele sunt precizate la Art. 163.

În subordinea DMC funcţionează:

  • Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC), formată din 6 membri: 3 cadre didactice ale UCv, un reprezentant al sindicatului UCv, un reprezentant al studenţilor şi un reprezentant al mediului economic;
  • Consiliul Calităţii al UCv;
  • Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii programelor de studii de la nivelul facultăţilor.

Această arhitectură a sistemului de managementul calităţii, care îmbină entităţi centrale cu structuri descentralizate contribuie la dezvoltarea culturii calităţii în cadrul UCv şi responsabilizează larg personalul în asigurarea calităţii. Comunicarea între structuri permite un flux informaţional bidirecţional, înspre şi dinspre managementul facultăţilor/departamentelor şi managementul universităţii şi creează o buclă de feed-back eficientă.

Monitorizarea şi controlul intern al DMC

Activitatea DMC este monitorizată de Comisia pentru monitorizarea managementului calităţii, evaluării academice şi acreditării, din subordinea Senatului, care raportează cf. instrucţiunilor ARACIS (evaluator extern).


Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 07-12-2023 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".