Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina
Despre proiect
Activitatile si rezultatele proiectului
Graficul activitatilor proiectului
Managementul proiectului si echipa de implementare a proiectului
Newsletter
Galerie Foto
Mass-media
Revista electronica doctorala
Utile
Contact
Pagina Universitatii

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


 
 

Activităţile şi rezultatele proiectului


Activitatile proiectului:

Rezultatele anticipate:

A1. Pregătirea cadrului de implementare a proiectului: presupune definirea sarcinilor şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în proiect, stabilirea regulilor de colaborare şi a metodologiei ce urmează a fi aplicată în mod unitar şi elaborarea unui raport (plan) de implementare cuprinzând toate activităţile detaliate şi indicatori specifici pentru întregul proiect.

A1. Prin implementarea activităţii A1 estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
- un raport (plan) de implementare cuprinzând toate activităţile detaliate şi indicatori specifici pentru întregul proiect.

A2. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare (parteneriat) cu universităţi din Uniunea Europenă: presupune promovarea programelor doctorale realizare în cooperare cu alte universităţi europene.

A2. Prin implementarea activităţii A2 estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
- încheierea a 5 acorduri de cooperare cu universităţi europene în domeniul doctoral.

A3. Dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date privind programele doctorale: presupune crearea unor instrumente de schimb electronic de informaţie ştiinţifică şi interactivitate, dar şi a unor instrumente de monitorizare a activităţii ştiinţifice a grupului ţintă şi de centralizare şi utilizare eficientă a informaţiilor de natură administrativă privind programele doctorale.

A3. Prin implementarea activităţii A3 estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
- crearea unei baze de date privind programele doctorale.

A4. Editarea unei reviste (în format electronic) destinată publicării rezultatelor cercetărilor efectuate de doctoranzi (grupul ţintă).

A4. Prin implementarea activităţii A4 estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
- o revistă în format electronic;
- 160 de articole publicate de doctoranzii din grupul ţintă în cadrul revistei.

A5. Introducerea unor module privind managementul cercetării în programele de pregătire pentru grupul ţintă: presupune introducerea în programul de pregătire pentru grupul ţinta a unui modul privind managementul cercetării de 30 de ore, în anul I, semestrul II.

A5. Prin implementarea activităţii A5 estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
- 52 de doctoranzi instruiţi în domeniul managementului cercetării.

A6. Introducerea unor sesiuni specifice cu tematica egalitate de gen, egalitate de şanse, nediscriminare, respectarea diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului: presupune introducerea unor sesiuni specifice anuale (pentru anii II si III) cu durata de 8 ore.

A6. Prin implementarea activităţii A6 estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
- 52 de doctoranzi instruiţi cu privire la următoarea tematică: egalitate de gen, egalitate de şanse, nediscriminare, respectarea diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului.

A7. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi: presupune acordarea lunară a unei burse (la nivelul maxim de 1.850 lei/lună/doctorand) pentru doctoranzii ce formeaza grupul ţintă (52 de doctoranzi).

A7. Prin implementarea activităţii A7 estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
- 52 de doctoranzi sprijiniţi (finanţaţi);
- număr de lucrări realizate de doctoranzi, în domeniul tezei de doctorat: 156 din care 104 publicate şi 52 prezentate la conferinţe, seminarii, sesiuni de comunicare internaţionale;
- ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor : 100%;

A8. Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi: presupune acordarea lunară a unor burse pentru acoperirea mobilităţilor internaţionale (la nivel maxim de 3.700 lei/lună/doctorand) pentru doctoranzii ce formează grupul ţintă.

A8. Prin implementarea activităţii A8 estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
- 130 de luni de mobilitate internaţională;
- număr mediu de luni de mobilitate/doctorand sprijinit: 2,5 luni;
- 20 de rapoarte de cercetare realizate de doctoranzi şi validate de Consiliul Universităţii.

A9. Coordonarea implementării proiectului presupune:
- contabilizare distinctă, administrare contract şi salarizare;
- realizarea achiziţiilor în cadrul proiectului (redactare caiet de sarcini, lansare, evaluare oferte, contractare);
- raportări tehnice şi financiare, cereri de prefinantare şi rambursare;
- auditarea externă a contractului;
- arhivarea documentelor.

 

Nu vor exista activităţi ale proiectului care să fie subcontractate.

Achiziţiile (bunuri, servicii) care urmează a fi realizate în cadrul proiectului
sunt următoare: 52 de calculatoare tip laptop (inclusiv licenţele software şi antivirus), soft creare baze de date şi sistem intranet, materiale consumabile, audit extern.

Cumulativ, rezultatele aşteptate se pot sintetiza astfel:

Număr de doctoranzi sprijiniţi = 52 din care femei (estimat) = 30

Ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au obţinut titlul de doctor = 100%;

Număr de luni de mobilitate internaţională = 130

Număr mediu de luni de mobilitate/doctorand sprijinit: 2,5

Număr de rapoarte de cercetare realizate de doctoranzi, validate de Consiliul Universităţii = 20


Alţi indicatori: Număr de acorduri de cooperare privind cu universităţi europene în domeniul doctoral = 5

Număr articole publicate de doctoranzii din grupul ţintă în cadrul revistei = 160

Număr de doctoranzi instruiţi în domeniul managementului cercetării = 52

Număr de doctoranzi instruiţi cu privire la diferite tematici (egaliate de gen, etc.) = 52.


 

Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 10-12-2023 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".