D.P.P.D. Universitatea din Craiova
 
Portalul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic - Universitatea din Craiova  
 
rom   fra   eng
 


Home


Departament


Educatie


Activitate stiintifica


Pagina studentului


Harta site
Confereţiar universitar doctor

Mihaela Alexandrina Popescu


Informatii de contact
  Telefon: 0251422567
  E-mail: dppd@central.ucv.ro


Studii

Experienta profesionala

Domenii de competenta

Activitate de cercetare

Studii
 - 1987-1991, Liceul Pedagogic, Craiova, profilul īnvăţător-educatoare;
 - 1991-1996, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, psihologie, Pedagogie, licenţiată īn profilul sociopsihopedagogie, specializarea pedagogie, media anilor de studii 9,38;nota la lucrarea de licenţă 10.
 - 2000, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, program de abilitare pentru consilierea vocaţională, tema de dizertaţie: Consilierea vocaţională a elevului timid, nota la dizertaţie 10;
 - 2001, Universitatea din Bucureşti, obţinerea certificatului de definitivare īn īnvăţămānt;
 - 2000-2002, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filozofie, Politici publice şi administraţie publică, studii de master, cu tema de dizertaţie: Managementul carierei īn organizaţia şcolară, media de promovare a anilor de studii: 8,55, nota la dizertaţie 10;
 - 2004-2011, Universitatea din Bucureşti, doctor īn domeniul Ştiinţele Educaţiei cu tema: Strategii de soluţionare a stărilor conflictuale īn organizaţia şcolară.
 - 1 martie 2009-20.02.2015, lector universitar doctor
- 20.02.2015-prezent conferentiar universitar doctor.

sus
Experienta profesionala
-  1.09.1996 – 31.08.1997, Profesor psihopedagog, Casa de copii Caracal,
-  1.09.1997 – 31.08.1999, Profesor de pedagogie, Şcoala Normală „ Nicolae Titulescu” Slatina,
-  1.09.1999 – 28.02.2004, Profesor psihopedagog, Cabinetul de asistenţă psihopedagogică, Colegiul Naţional „ Ioniţă Asan” Caracal
-  1.09.2005 – 2009, asistent universitar asociat, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti
-  1.03. 2004 – 2009, asistent universitar,titular, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova
-  1.03. 2009 – 2012, lector universitar, titular, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Pitesti
-  1.10. 2012 – prezent, lector universitar, titular, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea din Craiova

sus
Domenii de compeţentă
-   In formarea iniţială pentru profesia didactică: activităţi de seminar la disciplinele: Pedagogie - Introducere īn pedagogie, Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării, Management educaţional, Alternative educaţionale, Psihopedagogia jocului, Psihopedagogia īnvăţării, Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, Metodologia cercetării educaționale, Psihopedagogia copilului cu dificultăți de īnvățare, Metodica activităților de educație civică, Sociologia educației
-  coordonarea activităţilor de curs la disciplinele Pedagogie II, Metodica activităţilor de educare a limbajului,
-  īn formarea continuă a cadrelor didactice: activităţi de formare a managerilor şcolari (modulul postuniversitar 3 D) şi activităţi de perfecţionare a profesorilor (prin programul REDIVIVUS);

sus
Activitate de cercetare
Carti
Cărţi īn edituri acreditate, īn colaborare:

 - Popescu Alexandrina Mihaela, 2005, cap. 19, 23, īn Strategii constructiviste īn formarea iniţială a profesorului, coord. Joiţa Elena, Craiova: Universitaria
 - Popescu Alexandrina Mihaela, 2005, cap. 2.4, 2.5, anexe, īn Şcoala democraţiei şi formarea profesorilor, coord. Maciuc Irina, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
 - Popescu Alexandrina Mihaela, 2006, pp. ,īn Pregătirea pedagogică a studenţilor – sarcini şi instrumente de īnvăţare independentă, constructivistă – Pedagogie. Managementul clasei de elevi, coord. Joiţa Elena, Craiova: Universitaria
 - Popescu Alexandrina Mihaela, 2007, pp 58-59, pp.108-110, pp. 169 – 170, 220-221, īn Formarea pedagogică a profesorului: instrumente de īnvăţare cognitiv – constructivistă, coord. Joiţa Elena, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică
 - Popescu Alexandrina Mihaela, Ionel Viorel, Tomşa Gheorghe, 2008, cap 22, pp. 466- 484, īn Pregătirea psihopedagogică, manual pentru definitivat şi gradul didactic II, coord. Potolea Dan, Neacşu Ioan, Iucu B. Romiţă, Pānişoară Ioan – Ovidiu, Iaşi: Polirom

Caiet de seminar:

 - Popescu Alexandrina Mihaela, 2008, Puncte de sprijin īn īnvăţarea pedagogiei pentru studenţii- viitori profesori, Craiova: Universitaria
-   Studii şi articole :
 - Popescu Alexandrina Mihaela, 2004, Necesitatea managementului īn organizaţia şcolară, īn Analele Universităţii din Craiova, seria Psihologie Pedagogie, anul III, nr.5-6, Craiova: Ed. Universitaria
 - Popescu Alexandrina Mihaela,2005, Cercetarea – acţiune – un model de cercetare pentru profesorul constructivist, īn Analele Universităţii din Craiova, seria Psihologie Pedagogie, anul IV, nr.9-10, Craiova: Ed. Universitaria
 - Popescu Alexandrina Mihaela,2006, Styles of leadership in schools. Typologies and criteria of assessing their efficacy, in Annals of the University of Craiova, Series Psychology Pedagogy, An V, nr. 13-14, Universitaria Publishing House, Craiova
 - Popescu Alexandrina Mihaela, 2008, Orientations and tendencies in the didactical methodology for the initial formation of the didactic staff, in in Annals of the University of Craiova, Series Geography,vol.XI, Universitaria Publishing House, Craiova
 - Popescu Alexandrina Mihaela, 2008, Styles of leadership in schools. Criteria of assessing their efficacy, in Universitary Journal of Sociology, An V, nr.2 (10), Universitaria Publishing House, Craiova

Proiecte CNCSIS

  2004-2007 - membru īn echipa de cercetare la proiectul cu finanţare CNCSIS, COGNITIVISMUL SI CONSTRUCTIVISMUL - NOI PARADIGME IN EDUCATIE. CONSECINTE ASUPRA FORMARII INITIALE A PROFESORILOR, CA VIITORI ACTORI IN SPATIUL EDUCATIONAL EUROPEAN, director de proiect profesor universitar doctor Elena Joiţa

sus

 Cursurile cu frecventa,
ID sau FR
se desfasoara
[...]
 Deschiderea cursurilor postuniversitare
[...]


 Cursuri acreditate
pentru formarea
continua
[...] 

Contact   Legislatie   Istoric