Teme pentru lucrari gradul I:

                          Invatamant preprimar, 2016-2018

                          Invatamant primar, 2016-2018

 

I. Contracte legate de perfectionarea procesului instructive-educativ

 

1. EUROCOMP- Centru de pregatire complementara a cadrelor didactice preuniversitare pentru adaptarea activitatii didactice la noile cerinte europene ale educatiei

Proiectul a fost aprobat spre finantare conform notificarii OI/00022/EV/26.09.2008 si face parte din Programul Operational sectorial Dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013, Numarul de referinta al proiectului 2007RO051PO001, Suma aprobata spre finantare nerambursabila 1.807.143 RON. Din echipa de implementare fac parte:

 

Lect. Dr. Bucur Maria Liliana – manager proiect

Conf. dr. Predoi Maria – responsabil informare-instruire

Conf. dr. Constantinescu Dana – responsabil stiintific

Conf. dr. Popescu Marcela - Consultant proiect ciclu primar si preprimar

Lect. Dr. Stanescu Marius Marinel - Consultant cursuri interdisciplinare si     transdisciplinare

 

Printre activitatile proiectului enumeram:

-Cursuri de pregatire complementara adresate institutorilor, invatatorilor si educatorilor

-Cursuri de mediatori si formatori regionali

- Realizarea unei platforme e-learning adresata cadrelor didactice, ce cuprinde o sectiune separata adresata ciclului primar si pre-primar

- Organizarea unei biblioteci cuprinzand cele mai noi aparitii in materie de didactica

 

2. Imbunatatirea cooperarii intre unitatile de invatamant si agentii economici din judetul Dolj, pentru reducerea somajului si a abandonului scolar in randul tinerilor – proiect finantat de Consiliul judetean Dolj in proportie de 90% si de Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia  in proportie de 10%, Nr. 11418/ 12.10.2007, membru echipa proiect lect. dr. Bucur Maria Liliana

 

3. Europa-o casa noua cu obiceiuri noi: Constientizarea populatiei rurale din judetul Dolj privind oportunitatile si perspectivele pe care le ofera integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, nr. 6650/30.05.2008, proiect finantat de Consiliul judetean Dolj in proportie de 90% si de Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia  in proportie de 10%, membru echipa lect. dr. Bucur Maria Liliana

 

4. Participare la realizarea proiectului international “The Tutor-web” initiat de Departamentul de Matematica al Universitatii din  Reykjavík, Islanda.

Scopul proiectului (ce a fost propus spre aprobare in cadrul FP 7) este realizarea unei platforme e-learning ce se adreseaza studentilor din intreaga lume (accesul va fi gratuit) Acestia pot accesa pe site tutoriale de matematica, statistica, stiinte ale naturii. Site-ul are un caracter interactiv si permite o legatura stransa cu tutorii si responsabilii de curs.

 

<2/2>     

 

 

 

 

 

   Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prezentare Generala 
Membri
Activitate didactica
Activitate stiintifica
Documente DMA
Perfectionare pt. inv. primar
Evenimente
Siteuri utile
Contact