Septembrie 1978 in prezent:

Lector universitar, Departamentul de Matematici Aplicate

Universitatea din Craiova

Principalele activitati si responsabilitati:

- Activitati didactice specifice functiei de lector (cursuri si seminarii la disciplinele de Matematici generale, Analiza matematica,  Matematici speciale, Matematici superioare si Calcul variational)

- Activitate de cercetare concretizata prin publicarea unor carti,  lucrari in reviste de specialitate si participarea la contracte si conferinte

- Indrumator lucrari de licenta

- Indrumator lucrari de gradul I            

- Membru in Consiliul Profesoral

 

Septembrie 1972 Septembrie 1978:

Asistent  universitar, Catedra de Analiza matematica, Facultatea de Matematica

Universitatea din Craiova

Principalele activitati si responsabilitati:

Activitati specifice functiei de asistent universitar

 

Suporturi de curs:

 

Analiza Matematica - Probleme rezolvate pentru studentii anului I, Cursuri cu frecventa     redusa, Facultatea de Electromecanica

Matematici generale. Sinteze. Teorie si probleme pentru studentii anului I, Cursuri cu frecventa     redusa, Facultatea de Electromecanica

 

Programe analitice:

PROGRAMA ANALITICĂ pentru disciplina MATEMATICI GENERALE aducere la nivel

PROGRAMA ANALITICĂ pentru disciplina ANALIZĂ MATEMATICĂ

Educatie
Activitate didactica
Cercetare
Contacte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   DMA              Membri