COMITÉ SCIENTIFIQUE

Marija ANGELOVA-ATANASOVA
Universitatea „Sf. Cyril şi Methodius”
din Veliko Turnovo (Bulgaria)

Dragomir LALCEV
Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski”, Sofia (Bulgaria)

Vasile BAHNARU
Institutul de Filologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)

Dumitru LOŞONŢI
Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca (România)

Laimute BALODE
Universitatea din Helsinki (Finlanda)

Sabina PAVLOVA
Institutul de Limba Bulgară, Sofia (Bulgaria)

Angela BIDU-VRĂNCEANU
Universitatea din Bucureşti (România)

Viorica RĂILEANU
Institutul de Filologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)

Grigore BRÂNCUŞ
Universitatea din Bucureşti (România)

Ludwig SELIMSKI
Şcoala Superioară de Management şi Limbi Străine, Katowice (Polonia)

Enzo CAFFARELLI
Director Rivista Italiana di Onomastica, Roma (Italy)

Adriana STOICHIŢOIU ICHIM
Universitatea din Bucureşti

Gheorghe CHIVU
Universitatea din Bucureşti (România)

Cristiana-Nicola TEODORESCU
Universitatea din Craiova (România)

Inga DRUŢĂ
Centrul Naţional de Terminologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)

Ion TOMA
Universitatea din Craiova (România)

Anatol EREMIA
Institutul de Filologie, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)

Domniţa TOMESCU
Universitatea Petrol-Gaze, Ploieşti (România)

Vasile FRĂŢILĂ
Universitatea de Vest, Timişoara (România)

Mile TOMICI
Universitatea „Ovidius” din Constanţa (România)

Alexandru GAFTON
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași (Romania)

Kiril TSANKOV
Universitatea „Sf. Cyril şi Methodius”
din Veliko Turnovo (Bulgaria)

Cristian IONESCU
Universitatea din Santiago de Compostela (Spania)

Ioana VINTILĂ RĂDULESCU
Institutul de Lingvistica „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Bucureşti (România)

Comitetul de redacţie

Redactor-şef
Silvia PITIRICIU
Universitatea din Craiova (România)

Redactori

Simina BADEA
Universitatea din Craiova (România)

Diana DĂNIŞOR
Universitatea din Craiova (România)

 

 

Secretar de redacţie
Ovidiu Drăghici
Universitatea din Craiova (România)